Flygets betydelse för samhället Flyget och miljön Forskning och flygets framtid

Publicerat

Turismens betydelse för utveckling och naturvård i Afrika

Turismens betydelse för utveckling och naturvård i AfrikaEn stor del av det globala rekreationsresandet går till utvecklingsländer där turismen har en betydande påverkan på BNP och sysselsättning. Handel, företagande och möten mellan människor är en förutsättning för tillväxt och utveckling, även i utvecklingsländer. Därför är det [...]