Lagrådet kritisk till flygskatten

Den 7 juni lämnade regeringen ett förslag om ny flygskatt till Lagrådet, detta trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv. Nu sällar sig även Lagrådet till de kritiska rösterna och pekar på att både motiv och analys saknas i förslaget. Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till […]

Sågad flygskatt till lagrådet

Regeringen beslutade idag att skicka ett förslag om ny flygskatt till lagrådet för granskning. Skattens utformning följer det utredningsförslag som mött massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv för att det saknar klimateffekt och slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige. Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt […]

Regeringens dubbla budskap om flyget

Regeringen har i dag presenterat sitt förslag om ett Arlandaråd. Det är en positiv nyhet. Samtidigt planerar regeringen för en flygskatt som slår direkt mot svensk ekonomi, hotar tusentals jobb och drabbar glesbygden hårdast. Nu är det hög tid att skrota förslaget om flygskatt, och välja rätt väg för ett hållbart flyg som bidrar till […]

Ett slag i luften

Ett slag i luften är en kampanj mot den skatt på flygresor som regeringen vill införa. Vi tycker det är viktigt att informera om de konsekvenser en skatt som bara införs i Sverige kan ge. På det sätt som förslaget är utformat kommer skatten att generera minimala miljövinster samtidigt som den kommer att få stora […]

Uppdaterad presentation om flygskatt

Ladda ner WSPs uppdaterade analys av flygskattens ekonomiska konsekvenser.  

Regeringen kör över remissopinionen om flygskatten

Regeringen presenterade idag inriktningen för en ny svensk flygskatt. Trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv kommer regeringen gå vidare med det förslag som helt saknar klimateffekt och som slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige. Den 1 mars löpte remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt ut. Av de 156 […]

Fler än hälften av svenskarna känner inte till flygskatten

Hälften av alla svenskar känner inte till att regeringen vill införa en skatt på flygresor, och kunskapen om vad en flygskatt skulle få för konsekvenser på ekonomi, tillgänglighet och miljö är låg.  Det visar en ny undersökning gjord av Sifo.  För att höja kunskapsnivån kring flygskatten och skapa en plattform för lokalt engagemang för en […]

Lunchseminarium 16 mars: Flygbiobränsle och flygets klimatarbete

Svenskt Flyg och Stockholms Handelskammare bjuder in till ett lunchseminarium om flygets klimatarbete och biobränsle. Under 2016 flög 46 miljoner människor från svenska flygplatser. För att möta tillväxten och minska utsläppen har flygnäringen satt i gång ett intensivt klimatarbete och en gemensam global färdplan. Utvecklingen av biobränsle för flyget är sannolikt det som snabbast kan […]

Remissammanställning – En svensk flygskatt (SOU 2016:83)

Den 1 mars 2017 löpte remisstiden ut för utredningsförslaget om en ny svensk flygskatt (En svensk flygskatt SOU 2016:83). Totalt hade 197 yttranden lämnats in till Finansdepartementet per den 1 mars. Av dessa har 136 lämnats av aktörer som bjudits in av regeringen att lämna synpunkter, medan 61 yttranden lämnats av andra aktörer på eget […]

Åtta av tio remissyttranden kritiska mot flygskatt

  En stor majoritet av remissyttrandena som lämnats till regeringen är starkt kritiska till förslaget om en ny svensk flygskatt. Myndigheter, regioner, kommuner och näringslivet avfärdar skattens klimatnytta och varnar för stora negativa effekter för samhällsekonomin. När remisstiden för utredningsförslaget om en svensk flygskatt löpte ut den 1 mars hade 197 yttranden lämnats in. Svenskt […]