Svenskt Flyg debatterar flygets roll på Newsmill

Svenskt Flygs ordförande Lena Micko debatterar flygets roll i samhället i en debatt på Newsmill, där bl.a. transportminister Åsa Torstensson och flera andra politiker medverkar.
”Vi är övertygade om att flyget fortsatt kommer att spela en viktig roll i samhället och för utvecklingen i världen. Inom svenskt flyg förstår vi att det är en roll vi måste förtjäna genom ständig utveckling – inte minst inom miljöområdet.” Det skriver Lena Micko, ordförande i Föreningen Svenskt Flyg på Newsmill.