Svenskt Flyg medarrangör till Flygets dag i Almedalen

Svenskt Flyg medarrangör till Flygets dag i Almedalen

Flyget i Sverige fyller 100 år i år. Det ger oss anledning att utvärdera det århundrade som gått och blicka hundra år in i framtiden. Den 7 juli fyller vi därför Visby Hotells trädgård med intressanta seminarier och spännande människor. Tillsammans med ett antal kunniga experter diskuterar vi frågor som t ex: Vad har flyget bidragit till de senaste 100 åren och hur ser framtiden ut? Vilken samhällsnytta bidrar flyget med? Hur bidrar flygindustrin med teknologi för att minska flygets miljöpåverkan och hur sprids kompetens och teknologi till samhället?

Finns det politiska partier som vill avskaffa flyget och finns det partier som vill lämna rymden? Hur ser Sveriges framtid ut ovan jord – om säg 100 år? Det handlar med andra ord om flyget i ett brett perspektiv: miljön, industripolitiken, internationell konkurrens på likvärdiga villkor och Sveriges visioner om rymden.

Seminarieprogram med program, talare och annat på www.flygetsdag.se