Svenskt Flyg välkomnar ICAO-resolution för att hantera flygets klimatpåverkan

När FN:s flygorgan ICAO avslutade sin 37e generalförsamling i Montreal presenterades en historisk överenskommelse om ett globalt ramverk för att hantera flygets klimatpåverkan. Flyget är därmed den första internationella bransch som genom ett FN-organ lyckats enas om en global ansats och globala klimatmål godkända av samtliga 190 medlemsländer.
 

– Hela flygbranschen inklusive flygplatser, flygbolag, flygtrafiktjänster och flygplanstillverkare står bakom denna historiska resolution. Branschen har i flera år arbetat för att uppnå ett globalt ramverk och gemensamma mål. Vi har mer än någon annan bransch visat att vi tänker ta ett omfattande, långsiktigt, ansvarsfullt och gemensamt ansvar för vår klimatpåverkan, säger Lena Micko, ordförande i föreningen Svenskt Flyg.

 

Resolutionen pekar tydligt på att vägen framåt bland annat går via marknadsbaserade åtgärder på global nivå. Ett sådant ramverk, baserat på ett antal överenskomna principer, kommer nu att arbetas fram inom ICAO. Resolutionen innehåller även tre övergripande mål som branschen fullt ut ställer sig bakom. Dessa handlar om kraftigt förbättrad bränsleeffektivitet till 2050, koldioxidneutral tillväxt från 2020 och en global standard för flygmotorer från 2013.

 

Flygbranschen själv har ställt upp ännu högre mål som bland annat innebär halverade utsläpp 2050 jämfört med 2005. Vägen dit kommer framförallt att gå via ny flygmotor- och flygplansteknologi, effektivare sätt att flyga och helt nya och långsiktigt hållbara bränslen.

 

– ICAO:s resolution blir ett tydligt inspel från flygbranschen vid FN:s klimatmöte, COP16, i Mexico i december. Flygbranschen har under de senaste 40 åren förbättrad sin bränsleeffektivitet med 70 procent och därmed kunnat begränsa sin del av världens koldioxidutsläpp till två procent. Vi kan vara stolta över det arbete som gjorts men nu får vi betydligt tydligare riktlinjer för att gå vidare med vårt omfattande globala miljöarbete, säger Lena Micko.

 

Bland de som medverkat i det arbete som lett fram till ICAO:s resolution, kan nämnas Swedavia och SAS – båda medlemmar i Svenskt Flyg. Detta har skett genom engagemang i bland annat flygplatsorganisationen ACI, branschorganet ATAG och flygbolagsorganisation IATA.

 

Mer information om ICAO finns på www.icao.int.