Svenskt Flyg i debattartikel: många svenskar har en felaktig bild av flygets miljöpåverkan

I en debattartikel i Corren skriver idag Svenskt Flygs ordförande Lena Micko och generalsekreterare Anna Wilson Det som är särskilt utmärkande bland resultaten i undersökningen är att så många svenskar har en felaktig bild av flygets egentliga miljöpåverkan. Mer än var fjärde svensk tror att flyget svarar för mer än 20 procent av de globala koldioxidutsläppen. Enligt FN:s klimatpanel handlar det om 2-3 procent. Trots detta anser 73 procent att flyget är helt nödvändigt oavsett miljöpåverkan.

I artikeln, som går att läsa här i sin helhet, konstaterar artikelförfattarna att flyget behövs både för att svenskar ska kunna upptäcka andra kulturer, och för att utländska turister ska kunna upptäcka Sverige.