Luftfarten behöver öka kapaciteten med 33% för att möta Turistnäringens mål

Turistnäringen har gemensamt tagit fram en nationell strategi* och vision att fördubbla turismens omsättning till 500 miljarder till år 2020.  Det betyder att utländska besökare ska öka med 80% till 2020. För att det ska bli verklighet behöver luftfartens kapacitet öka med 33%.

Enligt framtagen trendanalys från RTS krävs det en årlig tillväxt om 6,4 procent i genomsnitt för att nå tillväxtmålet och tillväxttakten måste fördubblas från 11 till 22 miljarder om året i omsättning. Syftet med analysen är att visa vilka turistsegment som måste växa för att nå visionen och vilka eventuella konsekvenser det kommer att få på befintlig kapacitet gällande trafikslag och boendeformer.

Analysen pekar på kapacitetsproblem när antal resor och övernattningar i Sverige ökar. Kritiska faktorer är bristande hotellkapacitet och flygförbindelser där det krävs insatser och investeringar redan nu för att ta emot de nya besökarna. Sjöfart och järnväg är inte lika kritiska faktorer för tillväxten.

Prognos antalet resor och gästnätter år 2020
Luftfart: + 33 procent
Sjöfart: + 22 procent
Järnväg: + 23 procent
Gästnätter: + 36 procent

Om utvecklingen följer den beräknade tillväxtkurvan så kommer turistnäringen att omsätta drygt 500 miljarder kronor och uppnå en total ökning på 105 procent år 2020. Utländska besökare står för över hälften av omsättningen.