Ny rapport om hur resande skapar tillväxt i fattiga länder.

En flygande start – Så gör turismen fattiga länder rikare

Turism bidrar till tillväxt. I likhet med andra exportvaror bidrar besöksnäringen till att öka kapitalinflödet i ett land. Det gäller inte minst för fattiga länder. Trots detta riktas skarp kritik mot turism. I rapporten En flygande start. Så gör turismen fattiga länder rikare bemöter författarna flera  felaktiga påståenden som ofta riktas mot turismnäringen och resande.

Turism har i likhet med vanlig handel mycket positiva effekter på lång sikt. Att människor reser gör inte världen sämre. Tvärtom. Ju fler som reser och besöker nya länder, desto bättre förutsättningar ger vi fattiga länder att utvecklas och höja livskvaliteten för sina medborgare.