Launch of the European Advanced Biofuels Flightpath!

Att flygbranschen utvecklas i rasande fart är det ingen som kan förneka. Varje dag kan man läsa om nya innovationer, allt från eldrivna noshjul till nya biobränslen och mer kompositmaterial i flygplanskroppar. Alla dessa fantastiska exempel visar att det sker en otrolig utveckling i hela flygbranschen. Från alla håll kommer hela tiden nya idéer som gör flyget effektivare och miljövänligare – utan att man skär ned på resandet och allt bra det för med sig i form av tillväxt, upplevelser och möten människor emellan.

Det händer som sagt mycket spännande, men det som händer måste också snabbt spridas så att det kan användas brett i alla delar av branschen och världen. Det kanske låter enkelt, men det finns tyvärr hinder att ta sig runt. Alla de regler och bestämmelser som omger ny teknik är ofta viktiga, men tidskrävande. I flygbranschen måste dessutom flera länder oftast komma överens innan ny teknik kan spridas och användas i hela världen.

Därför är det välkommet att EU-kommissionen nu tillsammans med flera företag i olika delar av branschen har inlett ett projekt för att flygbranschen skall kunna använda minst två miljoner ton hållbart biobränsle per år inom EU senast år 2020. Överenskommelsen, som man kan läsa mer om här, innehåller sju konkreta punkter och ett tydligt tidsschema som stakar ut hela vägen fram till år 2020. Följer alla inblandade bara det så kommer man att nå sina mål och kanske mer därtill.

Flyget blir bättre och bättre hela tiden. Genom breda samarbeten går det dessutom fortare!