Lufttransportnätet har kallats Real World Wide Web

Diagrammet ger en bild av hur omfattande lufttransportnätet är för Sverige. 2010 fanns 100 flyglinjer som förband större flygplatser i Sverige till tätorter runt om i världen. I genomsnitt var det 1,7 avgångar per dag på dessa linjer. Sammanlagt 17 av dessa linjer anslöt Sverige till städer med mer än 10 miljoner invånare, där i genomsnitt 2 utgående flygningar per dag var tillgängliga för passagerare. Avgångsfrekvensen är högre för de ekonomiskt viktigaste destinationerna. Exempelvis fanns 10 avgångar per dag från Stockholm till London Heathrow och minst 8 avgångar från Stockholm till Oslo, vilket ger snabb tillgång till resor för affärs- och fritidsändamål hela dagen.

Källa: Oxford Economics, IATA