Riksdagsledamöter flyger igen

I dag flygs det som aldrig förr till jobbet i Stockholm.

Av de 223 riksdagsledamöte som bor tillräckligt långt från huvudstaden för att kunna välja mellan tåg och flyg, har 71 plockat ut årskort för flyg från riksdagen. Många andra flyger också men lämnar in reseräkning och hamnar inte i statistiken.

För två år sedan när klimatdebatten rasade som mest inför det globala klimattoppmötet i Köpenhamn var antalet bara 46. För fyra år sedan var de 65.

Det är inte bara fler riksdagsledamöter som väljer flyget. Det svenska inrikesflyget ökade antal passagerare med 2,5 procent under 2010 men samtidigt minskade koldioxidutsläppen med 9,4 procent. Symbolen att flyget är en miljöbov blir alltmer missvisande för varje dag som går.
Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen är att ersätta gamla flygplan och flygmotorer med nya. De nya generationerna av flottan i de nordiska länderna har upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp än dagens flygplan.

– Den svenska och nordiska luftfarten satsar miljarder i investeringar i nya moderna, effektiva och bränslesnåla flygplansflottor. Flygtrafikledning arbetar med att erbjuda gränsöverskridande, snabba och raka flygvägar i luften för att flygresan ska bli kortare och mer bränslesnål. Gröna landningar och starter spar stora mängder koldioxid varje år. Svenska flygplatser har tilldelats klimatutmärkelser över hela världen och är föregångare inom sin bransch, säger Anna Wilson, generalsekreterare i Svenskt Flyg.