Global passagerartillväxt 2011

Med tanke på de svaga ekonomiska förhållandena i västvärldens har passagerartillväxten legat på en bra nivå under 2011. Men totalt sett 2011 var ett kontrasternas år.  Hög passagerartillväxt, främst under första hälften av året, men med en tydligt vikande fraktmarknaden. Optimism i Kina i kontrast till dysterhet i Europa. Ironiskt nog, stödjer en svag euro efterfrågan på affärsresor . Totalt sett visar den europeiska flygbranschen som helhet en svagaste lönsamhet jfm med andra stora regioner.  Men en försiktig optimisk bland företagen inför 2012 är goda nyheter för branschen säger säger Tony Tyler, IATA: s generaldirektör och koncernchef.