Anna Wilson: ”Flyget del av kollektivtrafiken”

För ett stort, glesbefolkat och exportberoende land som Sverige är flyget avgörande för tillväxt och konkurrenskraft.
–Flyget är centralt för utveckling, globalisering och inte minst möten mellan människor. Det är en del av kollektivtrafiken säger Anna Wilson, vd på Svenskt Flyg.

Flygnäringens betydelse i infrastrukturen uppmärksammas allt mer. Idag finns ett helhetstänkande, där flyget är en självklar och integrerad del av transportkedjan.
– Alla delar av transportsystemet behövs och det är oerhört viktigt att de byggs ihop och samverkar med varandra för att skapa effektiva och hållbara lösningar, säger Anna Wilson.”

Läs hela intervjun på Framtidens Infrastruktur