Framsidetext

Hur kan vi göra Sverige mer tillgängligt och världen
mer tillgänglig för Sverige?

Lokalt och globalt, på individ – som företagsnivå är Sveriges tillgänglighet en förutsättning för fortsatt tillväxt. Även om geografi är konstant så förändras världen, och vi med den. Nya marknader uppstår och befintliga marknader förändras och utvecklas.

Hur skapar vi med bakgrund av detta de allra bästa förutsättningarna för arbete, upplevelser, turism, utbildning, export och mycket mer i vårt samhälle som är beroende av tillgänglighet? Hur får vi ett konkurrenskraftigt Sverige där företag vill etablera sig, tillverka, forska och utvecklas? Hur skapar vi naturliga vägar till och från Sverige? Och hur gör vi det på ett hållbart, ekonomiskt och miljöanpassat sätt?

Flygnäringens betydelse i samhället för att skapa möten mellan människor mellan länder, över kontinenter och därmed göra världen inom räckhåll är helt unik. Mobilitet och tillgänglighet främjar tillväxt, och den svenska industrins möjligheter att exportera och handla med hela världen är en förutsättning för framtida arbetstillfällen.

Flygnäringens natur är global – men de lokala vinster och förutsättningar det skapar vill vi lyfta fram. Välkommen till en eftermiddag med fokus på tillgänglighet, turism, innovationer och export och vad som krävs för att Sverige ska behålla och förstärka sin konkurrenskraft i en alltmer global värld.

Jag hoppas att vi ses den 30 januari!

Vänliga hälsningar
Anna Wilson
Generalsekreterare Svenskt Flyg

 

Datum: onsdag 30 jan 2013   Tid: 12.00-17.30 med efterföljande mingel
Plats: Waterfront Hotell i Stockholm   Avgift: 1.895 SEK per deltagare exkl moms

 

« Gå till Flyg med framtid 2011