Niklas Nordström ny ordförande i branschorganisationen Föreningen Svenskt Flyg

Niklas Nordström

 

Niklas Nordström, tillträdande kommunalråd i Luleå och fd SSU-ordförande har idag blivit vald till ordförande i Föreningen Svenskt Flyg.

– Det är ett förtroendeuppdrag som jag kommer kombinera med min nya roll som kommunalråd i Luleå. Jag ser fram emot att arbeta för att främja flyget i Sverige, men också utveckla utlandsflyget, säger Niklas Nordström.

– Det är ett viktigt uppdrag att företräda våra nationella och regionala flygplatser, våra flygbolag och flygindustrin i vid mening. Det känns mycket rolig att nu också ha ett nationellt uppdrag i en angelägen fråga för hela Sverige, avslutar Niklas Nordström.

Eventuella frågor besvaras av Niklas Nordström på telefon 070-341 46 42 eller e-post: niklas.nordstrom@primegroup.com

Eller Anna Wilson, Generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg på telefon 0709-263177 eller e-post: anna.wilson@svensktflyg.se

 

Högupplöst pressbild på Niklas Nordström

 

Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Syftet är att öka medvetenheten om flygnäringens ekonomiska och sociala samhällsnytta så att flygnäringen ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige. Svensk flygnäring skapar över 80 000 jobb i Sverige plus ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen och bidrar årligen med 53 miljarder till svensk BNP.