Pressinbjudan: Svenskt Flyg i Almedalen

Ser meddelandet konstigt ut? Klicka i så fall här.
  PRESSINBJUDAN

Föreningen Svenskt Flyg arrangerar ett Almedalsseminarium under eftermiddagen den 2 juli med rubriken "Sverige inom Räckhåll goes Almedalen". Bland talarna finns exempelvis Rickard Gustafson som är VD på SAS, Torborg Chetkovich, VD Swedavia, statssekreterarna Håkan Ekengren och Ingela Bendrot från Näringsdepartementet och många fler, såsom företrädare från flygnäringen till riksdagsledamöter, från det privata näringslivet till resebranschen - alla med ett intresse av de viktiga flygfrågorna. Media är självfallet varmt välkomna! Program, tider och övriga detaljer finns nedan.

För mer information, kontakta Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg på 0709-263177 eller anna.wilson@svensktflyg.se


Flyg med framtid goes Almedalen

Flygets Dag & Sverige inom Räckhåll goes Almedalen

Den 2 juli under Almedalsveckan fyller vi trädgården och parkeringen vid Clarion Hotel Wisby med intressanta seminarier och möten mellan spännande människor. Vem bestämmer över din flygresa? Klarar flyget miljömålen med en fördubbling av flygtrafiken? Kan ett svenskt flygkluster bidra till en starkare flygindustri? Hur ser trenderna och tendenserna ut för flygnäringen – är Sverige inom räckhåll? Vad bör en svensk luftfartspolitik innehålla, och varför är en sådan viktig? Det är bara några av de frågor som kommer lyftas under denna seminariespäckade dag.

Det handlar med andra ord om flyget i ett brett perspektiv: utveckling, framtid, innovationer och möjligheter.

09.00 – 12.45 Flygets Dag – Trädgården vid Clarion Hotel Wisby
13.00 – 16.30 Sverige inom räckhåll goes Almedalen – Clarion Hotel (Parkering), Strandgatan 6
17.30 – 18.30 Swedavia – Flygpolitiskt försnack med Miljöpartiet – Clarion Hotel (Parkering), Strandgatan 6

Håll dig uppdaterad om program, talare och annat på
www.flygetsdag.se & www.svensktflyg.se/almedalen2013

PROGRAM

Förmiddag
   
09.00 – 09.15   Svenskt Flyg hälsar välkommen
09.15 – 10.15   Vem bestämmer över din flygresa?
10.30 – 11.30   Klarar flyget miljömålen med en fördubbling av flygtrafiken?
11.45 – 12.45   Kan ett svenskt flygkluster bidra till en starkare flygindustri?

Eftermiddag – Sverige inom räckhåll goes Almedalen
13.00 – 13.30   Lunch i Swedavias tält
13.30 – 13.40   Inledning och välkomna
Sverige inom räckhåll goes Almedalen
Anna Wilson, Svenskt Flyg
13.40 – 13.50  
Fakta:
Omvärldsutblick: Trender och tendenser i flyget
Är Sverige inom räckhåll?
Henrik Littorin, Swedavia
13.50 – 14.35  
Sverige inom räckhåll –
Hur säkrar vi tillgänglighet och konkurrenskraft?
Panelsamtal om hela Sveriges konkurrenskraft. Sverige är ingen isolerad ö utan måste verka över hela världen. Vi är ett av världens mest exportberoende länder och vi är helt beroende av den globala marknaden för vårt välstånd. Hur påverkar vår tillgänglighet näringsliv, jobb, urbanisering och utbildning? Vilka hot och möjligheter finns? Vad behöver göras för att Sverige inte ska missa flighten till framtidens tillväxt?
Malin Sahlén, projektledare,
samhällsekonomiska frågor, Timbro
Suzanne Svensson, riksdagsledamot (S)
i trafikutskottet med ansvar för flygfrågor
Fredrik Johansson, analys- och policychef,
Stockholms Handelskammare
Edward Riedl, riksdagsledamot (M)
i trafikutskottet med ansvar för flygfrågor
14.35 – 14.45   Heta stolen –
Sex snabba frågor till en av flygnäringens
mäktigaste personer

Rickard Gustafson, VD, SAS
14.45 – 14.55  
Fakta:
Turism inom räckhåll –
Flygets roll för svensk turistnäring

Henrik Littorin, Swedavia
15.00 – 15.30  
Turism inom räckhåll –
Hur blir Sverige ett attraktivt besöksland?
Panelsamtal om Sverige som besöksland. I många länder är turismen en basindustri och en viktig del av näringslivet, tack vare målriktade satsningar. I Sverige har dock turismnäringen börjat stagnera. Vad händer? Vilka faktorer påverkar turismen - hur skulle t ex en flygskatt påverka? Har vi missat att checka in på något nytt område där vi skulle kunna ligga i framkant? Vilka konkreta åtgärder krävs för att bryta trenden?
Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York
Sofia Wollman, VD, Inspiration Gotland AB
Janne Lundin, VD, Rese-och turistnäringen i Sverige (RTS)
Ossian Stiernsvärd, utvecklingschef, Göteborg & Co
15.30 – 15.40  
Heta Stolen –
Sex snabba frågor till en av Sveriges tyngsta beslutsfattare
Håkan Ekengren, statssekreterare, Näringsdepartementet
15.40 – 15.50   Fakta:
Ett manifest för en nationell luftfartsstrategi
Henrik Littorin, Swedavia
15.50 – 16.30   Flygnäringen inom räckhåll –
En nationell luftfartspolitik för framtiden
Panelsamtal om flygnäringens framtid. Ledande profiler inom Svenskt Flyg diskuterar utmaningar och möjligheter. Vilka verktyg behöver flygnäringen för att klara den globala konkurrensen och framtidens miljökrav? Vad krävs från politiskt håll och vad kan flyget klara själv?
Torborg Chetkovich, Swedavia
Rickard Gustafson, SAS/Svenska flygbranschen
Peter Larsson, SRF
Niklas Nordström, ordförande, Svenskt Flyg
m fl
Ingela Bendrot, statssekreterare,
Näringsdepartementet,
infrastruktur kommenterar diskussionen.
16.30   Tack för idag!
Niklas Nordström, ordförande, Svenskt Flyg
    ... efterföljande mingel.

17.30 – 18.30   Swedavia – Flygpolitiskt försnack med Miljöpartiet

Kontakt:
Anna Wilson, generalsekreterare, anna.wilson@svensktflyg.se


FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSE AB | BOX 55977, 102 16 STOCKHOLM