Harald Rosén, 1943 – 2013

Harald RosénSom tidigare framgått har Harald Rosén avlidit. Han skulle fyllt 70 år i november, men hans redan sargade hjärta ville inte längre – detvar så skadat efter den svåra infarktenför åtta år sedan som stoppade hans långa gärning inom flyget.

Harald kom att bli den som var mest förknippad med det svenska civilflyget. Genom en lång gärning inom branschen, men främst de sista nio åren då han var den förste generalsekreteraren för föreningen Svenskt Flyg som han byggde upp till en mycket välkänd institution.

Harald började tidigt intressera sig för flyg och det började redan i militärtjänsten där han blev utbildad pilot inom arméflyget. Därefter fortsatte han pilotutbildningen som gav honom olika jobb inom affärs- och taxiflyg samt regionalflyg. På flygbolaget AMA Flyg var han flygchef och flög en originell maskin som hette Shorts Skyvan – även kallad ”Flygande husvagnen” – på bland annat linjen Mora – Orsa –Bromma och Ljungby-Anderstorp-Bromma. Sen följde en sjuårig period som inspektör på Luftfartsinspektionen där han bl.a. deltog i certifieringen av SAABs nya civilflygplan SF 340 som togs fram tillsammans med Fairchild i USA.

Nästa jobb blev på det nybildade flygbolaget Transwede 1988 där han började flyga MD 80 vilket blev den största och sista typen där blev han snart flygchef och vVD och kunde upprätthålla sitt certifikat. Transwede flög i börjancharter samt startade en reguljär linje till London i konkurrens med SAS 1990, men efter avregleringen våren 1992 blev man pionjär som konkurrent till SAS på de inrikeslinjer som SAS och Linjeflyg tidigare haft ensamrätt på.

1994 bildades föreningen Svenskt Flyg av representanter för egentligen hela den svenska civila flygbranschen. Där träffade jag Harald första gången. Jag varsuppleant för LFV och Harald var ledamot för Transwede som var ett av alla de flygbolag som i den första versionen av Svenskt Flyg var egen medlem. När så Svenskt Flyg ombildades med eget kansli 1996, blev SFR representant för alla flygbolag utom SAS som kvarstod som egen medlem. Med eget kansli, krävdes en ledare och Harald blev då den förste generalsekreteraren. Harald som vara handlingens man, drog snabbt igångverksamheten samtidigt som uppdrag och verksamheter som tidigare legat hos medlemmar i föreningen, lyftes in i Svenskt Flyg. En av dessa var konferensen Flyg med Framtid som därmed utvecklades till den viktigaste mötesplatsen för civilflyget i Sverige, men i viss mån även våra grannländer.

Efter bara några år var det dags att använda IT som kanal för information om flyg. Då bildades Flygtorget av Harald och några till som ett dotterbolag till Svenskt Flyg. Flygtorget blev en informations- och mötesplats för allmänhet, media, politiker och branschen själv. Med nyhetsbrevet Airmail spreds informationen med Harald som redaktör, men också den dominerande skribenten. För de flesta var det obegripligt hur Harald hann och orkade med att skicka dessa nyhetsbrev i sådan mängd och när som helst på dygnet. När han så drabbades av den svåra hjärtinfarkten för exakt åtta år sedan, förstod vi att arbetstempot hade varit allt för högt med både Svenskt Flyg och Flygtorget. Han hade tidigare drabbats av en mindre infarkt, vilket ”groundade” honom till stort förtret, för då miste han sitt flygande som han älskade.

Vid sidan om flygandet och engagemanget för flyg, var skrivandet Haralds stora passion. Det följde med generna från föräldrarna som båda var journalister och skribenter. Pappan var bl.a.chef för TT och mamman var skrivande journalist och författare, men mest känd från TV – Ria Wägner. Från tidigt i karriären skrev Harald mängder av debattartiklar, men som flitig redaktör för Airmail på Flygtorget blev han den store informatören om allt som rörde flyg på svensk såväl som internationell nivå. Med så bred bakgrund och det enorma kontaktnät han hade, blev han också den kanske mest namnkunnige experten inom civilflyget som vi haft i Sverige. Så snart någonting hände eller rörde flyget, hörde all sorts media av sig för kommentarer och otaliga är de gånger han framträtt i TV och radio. Hans nyhetsbrev, Airmail, blev också en viktig informationskanal som media utnyttjade. På så sätt spred han också en kunskap om flyget som annars var ganska dålig och ointressant hos media, men också hos politiker och allmänhet.

Transwede

Ett annat av Haralds kännetecken var humorn och skojandet. Förutom att den ”drabbade” hans omgivning, gav den bl.a. upphov till 1:a aprilskämt på Flygtorget. Om exempelvis det nya prissystemet Advance Payment Refund Invoice Level kunde utläsas APRIL där  Riksgäldskontoret skulle lotta ut flygbiljetter. Många hörde av sig och ville köpa obligationerna!

Jag hade förmånen att arbeta med Harald, först i styrelsen sedan som arbetande i kansliet. Det var en intensiv och mycket rolig period som tyvärr tog slut alltför snabbt när han drabbades av den stora infarkten som gjorde honom oförmögen att jobba vidare. Nu har han också fysiskt lämnat oss, men minnet av honom och hans gärning kommer att leva kvar länge till.

Wilhelm Jansson
Tidigare medarbetare på Svenskt Flyg