Kommentar ang flygskatteförslaget i Miljöpartiets budgetmotion av Anna Wilson

Miljöpartiets skuggbudget innehåller återigen ett förslag om en flygskatt. Tyvärr saknas även denna gång en konsekvensanalys av ett införande av flygskatt, vars negativa samhällsekonomiska effekter kraftigt överstiger vad Miljöpartiet hade tänkt dra in i skattepengar. Det kommer heller inte att ge önskade miljöeffekter.

– En flygskatt skulle vara mycket skadlig för svensk ekonomi och tusentals arbetstillfällen försvinner. Den skulle dessutom kraftigt försämra svenska företags internationella konkurrenskraft. Om vi vill att Sverige ska vara inom räckhåll för resten av världen är en flygskatt det sista som behövs. I ett avlångt och glesbefolkat land som Sverige är tillgängligheten a och o, och då är flyget en absolut nödvändighet, säger Anna Wilson, generalsekreterare Föreningen Svenskt Flyg.

– Att försöka sig på nationella lösningar på ett globalt problem har sällan visat sig särskilt lyckat – varken för miljön eller för konkurrenskraften hos svenska flygföretag. Flyget betalar för sina utsläpp genom dagens EU-ETS system, där de totala utsläppen har minskat i linje med förväntningarna. Samtidigt pågår det förhandlingar i ICAO, där representanter för svenska regeringen just nu förhandlar om ett globalt handelssystem som hela flygnäringen är positiva till. Lösningen på flygets tillväxt och miljöutmaningar är således inte piskor i form av flygskatt, utan istället kraftigt ökade gemensamma satsningar inom forskning, innovation och biobränslen fortsätter Anna Wilson.

För mer information, kontakta gärna Anna Wilson på 070-9263177 eller anna.wilson@svensktflyg.se.

Vänliga hälsningar
Anna Wilson
Generalsekreterare

Läs Miljöpartiets motion här (pdf)