Svenskt Flygs yttrande till remissen ”Nationell plan för transportsystemet 2014-2025”

Flyget en självklar och nödvändig del av det Svenska transportsystemet. Vi är luftens kollektivtrafik och det enda transportmedlet som snabbt och effektivt kan frakta människor långa distanser. Flyget spelar också en oerhört stor roll för transport av högvärdigt gods, allt från elektroniska komponenter till organ eller mediciner som krävs för att rädda människors liv. Tyvärr ser vi att flyget inte får speciellt stor plats i dokument, planer, strategier etc som berör infrastruktur, trafik och transport. Detta är till förlust för hela den nationella transportplanen, att inte optimera alla trafikslagen och använda flyget för lösa delar av framtidens tydliga kapacitetsbrister. Flyget är en möjliggörare för att snabbt, säkert och effektivt förflytta människor och varor på ett kostnadseffektivt sätt.