Framsidetext

sir-2014-header

Sverige inom räckhåll 2014

Välkommen till 2014 års stora konferens om Sveriges tillgänglighet, konkurrenskraft och flyg – som gör det möjligt för näringslivet att konkurrera på en global marknad. I år ligger fokus på hur vi gemensamt kan lyfta Sverige till att även fortsatt vara ett av världens bästa länder att verka och leva i.

Vi kommer att resa mer i framtiden – inte mindre. Kommer Sverige vara nod i en allt mer sammankopplad värld, eller kommer världen flyga över och förbi oss till mer attraktiva destinationer? Kommer vi tappa affärer, mista vänner eller minska vår innovationskraft på grund av att det inte gick ett flyg på rätt tid till rätt plats?

Ett Sverige inom räckhåll är en förutsättning för framtida tillväxt och välstånd. Svenskt Flyg har därför tagit fram ett manifest för att stärka flygnäringens konkurrenskraft. Nästa steg bör vara en nationell handlingsplan med regeringen som avsändare.

På konferensen Sverige inom räckhåll träffas personer som dagligen arbetar med att stärka svensk konkurrenskraft. Representanter för olika transportslag kommer att diskutera kreativa lösningar på de utmaningar vi står inför. Vilka är våra styrkor respektive svagheter? Hur får vi till stånd inflaggning istället för utflaggning? Kan vi anpassa oss och förändra villkoren så att företag ser en fördel att etablera sig i Sverige istället för i andra länder?

Några av våra viktigaste opinionsbildare diskuterar vad de ser för framtidstrender för mobilitet och fri rörlighet. Hur viktigt är det med en konkurrenskraftig transportnäring och kommer dessa frågor spela en roll i valrörelserna?

Detta och mycket mer hoppas vi ger er en intressant och givande eftermiddag tillsammans med oss på Svenskt Flyg.

Mycket välkommen!

Anna Wilson
Generalsekreterare
Svenskt Flyg

Datum: onsdag 5 februari 2014 Tid: 12.30-17.30 med efterföljande mingel
Plats: Berns i Stockholm (karta) Avgift: 1.295 SEK per deltagare inkl moms