EU-parlamentet håller med flygbranschen i frågan gällande utsläppsrätter för internationellt flyg.

I september pågick ICAO:s generalförsamling och samlade så gott som alla världens länder. Länderna enades om ett historiskt beslut som innebär att staterna ska förhandla fram ett globalt system för att minska flygets utsläpp av växthusgaser. Förhandlingarna gällande systemets utformning kommer att pågå fram till nästa generalförsamling i ICAO år 2016 och ett globalt handelssystem träda i kraft 2020. Men i EU råder det fortsatt delade meningar om hur man ska hantera utsläppsrätter inom EU-ETS under ICAO:s pågående förhandlingar. Enligt flygbranschen och parlamentet vore det bästa att fortsätta som nu, där europeiska flygbolag betalar för sina utsläpp och utom europeiska flygbolag och flygningar inte är inkluderade i systemet.

Kommissionen vill tvärtemot parlamentet och flygbranschen ändra det nuvarande systemet till att inkludera alla flygbolag och flygningar även om det leder till bl a snedvriden konkurrens. Det innebär även ett hot om handelskrig och ekonomiska sanktioner mot svenska och europeiska flygbolag som flyger utanför EU. På fredag nästa vecka tas frågan även upp av EU:s miljöministrar i miljörådet. Utsläppen är globala och bör hanteras på global nivå.

Läs parlamentets ståndpunkt om flygets utsläppsrätter