Sverige inom räckhåll, referat från dagen


Snabblänkar


IMG_0799-505

Den 5 februari ägde den stora konferensen om flyg, konkurrenskraft och tillgänglighet rum på Berns i Stockholm. Drygt 230 intresserade personer ägnade eftermiddagen åt dessa viktiga ämnen, som på scen diskuterades av några av våra mest kända profiler inom näringsliv, fack, opinionsbildning och politik – alla med starkt intresse av att göra Sverige till ett mer framgångsrikt land. Konferensen modererades av Nicklas Mattsson, som till vardags är chefredaktör för tidningen Entreprenör.


MANIFEST FÖR FLYGNÄRINGEN

IMG_0721-505

Konferensen inleddes med att Svenskt Flygs generalsekreterare Anna Wilson talade om vikten av att Sverige nu bör samlat sluta upp kring flyget. Föreningen håller just nu på att slutföra ett manifest, som förhoppningsvis kan ligga till grund för en samlad flygpolitik och -strategi som antas av Sveriges regering.

– Svenskt Flygs vision är att det alltid ska gå ett flyg till rätt plats vid rätt tid. Vi vet att vi kommer att resa mer i framtiden. Frågan är dock om världen kommer att vara kopplad till Sverige eller kommer världen att flyga förbi Sverige. Ett Sverige inom räckhåll är nämligen en förutsättning för tillväxt och välstånd, sa Anna Wilson.


FLYGETS ROLL I DEN NATIONELLA TRANSPORTPOLITIKEN

Tråden följdes genast upp av näste talare, infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

– Jag kan svara på Annas fråga direkt. Varför vänta tills nästa mandatperiod med en samlad flygpolitik?

IMG_0724-505

Infrastrukturminstern berättade vidare om regeringens linje om fler jobb och ökad konkurrenskraft går väl i linje med att ha ett hållbart och fungerande flyg. Hon vill se till att driftbidrag till flygplatser läggs i en gemensam länspåse för att upprätthålla bra konkurrenskraft. Sverige har påtalat för EU-kommissionen att vi är ett glest befolkat land. Ofta finns kanske ingen annan infrastruktur än flyget och då handlar det om tillgänglighet. Skattepålagorna på transporter och inte minst flygtransporter är alltid ett hett ämne och även detta lyfte ministern i sitt anförande:

– Jag anser att miljöfrågan ska skötas på EU-nivå – för en flygskatt för Sverige ska vi inte ha, sade Catharina Elmsäter Svärd och påminde i en passus publiken om att Magdalena Andersson var för flygskatten när den infördes.


SVENSK TRANSPORTNÄRING PÅ EN GLOBAL MARKNAD

IMG_0735-505

– Jag ska inte prata om flyg.

Så inledde nästa talare, Lars Göran Johansson, vice vd på Svenskt Näringsliv, sitt inlägg om globaliseringen som inledde passet ”Svensk transportnäring på en global marknad”. Johansson målade upp en bild av Sverige förr och nu, varav ”då” hade utgångspunkt i den kända gamla filmen Sällskapsresan, där en läkare smugglade ut pengar för att köpa hus i Spanien. Detta var 1980 när rubrikerna i LO-tidningen var ”Med fonderna tar vi över!”. Sedan dess har mycket förändrats.

– Sätt detta i perspektiv med det vi ska tala om idag. Hela världen har öppnats upp för privata företag, marknadsekonomi och handel. Vem som helst kan skriva vad som helst som vem som helst över hela världen kan läsa. Alla kan utmana alla på hela jorden. Allt går fortare.

Men allt är inte enkom en dans på rosor. Lars Göran Johansson menar att politiken nu är en krisbransch. Förr kunde de dra i olika trådar, men idag kan de inte reglera ekonomin. Maktlösheten ökar. En stadig tendens är dock att vårt resande ökar.

– Vi älskar att resa, vi älskar kontakter. Att människor inte väljer att bo på landet trots att de kan kommunicera elektroniskt. Att städer växer, det visar på vikten av möten.

Svenskt Flyg hade också bjudit in representanter från några andra trafikslag samt två riksdagsledamöter till ett panelsamtal.

IMG_0743-505

Anders Boman, ordförande i Sveriges Redarförening, talade om rederierna som en motor i frihandeln. Sittande regering dessutom gjort en handlingsplan för sjöfarten.

– Vi upplever att det är för mycket tal om infrastruktur än om industri. Som industri hamnar vi infrastrukturträsket. Många våra medlemmar har inget med Sverige att göra. Sverige och Österrike är de enda EU-länder som inte har tonnageskatt. En tonnageskatt ligger inte högt på Österrikes dagordning och verkar inte heller göra det på svensk dagordning.

Ulric Långberg är näringspolitiskt ansvarig på Sveriges Åkeriföretag och berättade att de svenska åkerierna har problem med kvalitet kontra pris. Hela speditionen har t ex flyttat till Centraleuropa; vissa transporter väldigt enkelt att byta.

– Vi är på väg mot Ullared. Billigt, men med sämre kvalitet. Men det finns alltid ett val, och man kan välja annat än billigt. Tänk CSR – det är skillnad på transport och transport.

Flyget representerades av Svenskt Flygs ordförande Niklas Nordström, som lade tonvikten på spelreglerna måste fungera i ett globalt perspektiv.

– Vi ska sätta vår bransch på kartan. Vi ska visa på ny teknik och göra vår egen hemläxa. Vi ska räta på ryggen. Detta funkar inte med svenska spelregler. Flygnäringens verksamhet i Sverige är inte bara flygbolagen.

Initiativet att samtala om de gemensamma utmaningarna trafikslagen emellan uppskattades av de som bjudits in:

– Vi har mycket att lära av varandra. Flygbolagen har det mycket tufft. Det måste vara bra att finnas och ha huvudkonor i Sverige för företagen, sade Anders Boman.

De två riksdagsledamöterna som bjudits in till passen, Edward Riedl (M) och Suzanne Svensson (S) är båda luftfartspolitiska talespersoner för sina respektive partier. De ombads berätta kort om sina politiska inriktningar.

IMG_0746-505

– Vi vill stärka kommunikationerna! Vi ska inte ha någon flygskatt och Stefan Löfven sa också nej till detta på förra årets konferens. Flygindustrin är viktig och jag har också lagt motioner om detta, berättade Suzanne Svensson.

Edward Riedl lade fokus på tillgängligheten i sitt tal:

– Jag möter få företagare som är rädda för konkurrens, men man vill ha bättre möjlighet att nå andra länder och marknader. Sverige ligger i Europas utkant och är oerhört beroende av att transporter fungerar för människor och gods. Vi behöver mer av internationella regelverk och lösningar – inte nationella särlösningar. Det första vi fick riva upp efter förra regeringen var flygskatt.


MOBILITETEN OCH OPINIONEN – NY TEKNIK KONTRA FÖRBUD OCH SKATTER?

IMG_0766-505

Nästa pass hade namnet: ”Mobiliteten och opinionen – ny teknik kontra förbud och skatter?” och där hade fyra av våra mest kända opinionsbildare bjudits in för att diskutera frågeställningen i rubriken.

Moderator Nicklas Mattsson inledde med fråga panelen om det är det dags att hindra resandet?

Stig-Björn Ljunggren, statsvetare och krönikör, tyckte att detta gör vi ju redan med alla skatter.

– Det finns en motsägelse i att de som vill ha fiber överallt för att kunna bo kvar på landet. Det finns nämligen något som heter ”Kasardas lag” – ju mer uppkopplade vi är, ju mer reser vi. De som inte sms:ar rör sig inte heller. Vill man stoppa urbaniseringen ska man klippa nätet. Idag gör vi kopplingen att varje gång man flyger dör en isbjörnsunge – vore det så enkelt så skulle det bli som det var förr, att det vara sommar jämnt.

Som kuriosa berättade Stig-Björn Ljunggren också att Miljöpartiet tidigare i sitt partiprogram hade en formulering om att varje transport är ett misslyckande. I samma program fanns också att ”vi måste ha en mer positiv syn på döden”.

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet påminde oss om den utmaning det är att få folk som reser att komma tillbaka och berätta och på så sätt göra Sverige bättre.

– Att vi skulle ha kraft för att hindra resande är absurt. Vi kommer att behöva ägna tid åt att hitta fler sätt att resa. Många svenskar lämnade Sverige för Amerika och Amerikabreven blev en viktig kunskapskälla som vi glömt bort. Den dramatik som var i klimatfrågan skadade mycket. När politiska frågor lyfts till religion, då lyfts inte argument utan den som bryr sig mest sätter agendan. Nu har vi en mer sansad ton i klimatfrågor.

– Man kan inte hindra resandet och man ska inte ens försöka. Slaget är vunnet tack vare medlemskap i EU, menade Markus Uvell, vd på tankesmedjan Timbro. Det finns en koppling mellan resande och välstånd. De som vill att vi ska resa mindre måste förklara för familjen i Bangladesh att den inte ska få högre välstånd och för mamman i Borås att de inte ska få handla billigt. Sveriges dragningskraft är förknippad med möjligheterna att resa. Den som är mot resande har en tung bevisbörda. Svenska politiker tror de kan påverka mycket men det tror inte allmänheten. Vi behöver resa mer, flyga mer.

Håkan A Bengtsson är vd på Arenagruppen och påtalade vårt lands beroende av export och handel samt behovet av samarbete mellan näringsliv och politik.

– Vi har inte möjlighet och det är inte önskvärt att begränsa resande. Dilemmat är kostnaden. Hur stora är miljökostnaderna vi skickar till framtiden? Det är osäkert och det påverkar resandet. Miljöpartiet har blivit mer förnuftiga, teknikvänliga. Jag ser dem som en varningslampa. Motståndet mot Öresundsbron var helt fel men det drev fram bättre lösning. Det går inte begränsa rörlighet på arbetsmarknaden men svenska regler ska gälla här också.


HUR LYFTER VI SVERIGE?

Det är en viktig, men svår fråga. Passet med denna titel inleddes av Jacob Wallenberg, som är ordförande Investor AB och även för Connect Sweden.

– Flygets utveckling har alltid engagerat mig. Vi är ett litet land, långt upp i norr. Vårt välstånd bygger på export. Vi har vunnit på goda kommunikationer. Stockholm är den snabbast växande staden i norra Europa fram till 2030. Förutsättningar är goda för tillväxt men en sak släpar efter – flygförbindelserna. PWC gjort en studie – Cities of opportunities – Stockholm i topp på flera områden och tar sammantaget plats 5 av 27 men i bedömning av tillgänglighet har Stockholm fallit från plats 17 till 22. Vi vill att internationellt verksamma företag och forskningsinstitut ska läggas i Sverige!

Karl Petter Thorvaldsson är ordförande i LO höll med om att det är viktigt med transporter och vill slå ett slag för den mellanstora svenska staden.

– Vi har ca 50 st som stampat länge i tillväxt. Flyget öppnade upp marknaden redan på 1970–80-talet. Var femte svensk bor i dessa städer. LO är varma frihandelsvänner; det är de privilegierade som vill ha tullar. LO-medlemmar beroende av exportindustrin som kan nå ut med sina varor. Sverige har bara att vinna på ny teknik. Människors möjligheter att flytta till andra miljöer är en naturlig utveckling som vi ska bejaka – men flytt som görs för att det inte finns möjligheter måste vi göra något åt!

IMG_0775-505

Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna, skulle också varit med i panelen. Då hon fick förhinder skickade hon via film en hälsning med följande budskap:

– Vårt mål att företag ska växa. Men också att få företagare från resten av världen ska flytta hit och växa. När vi frågar företagare tre hinder mot tillväxt: Dyrt anställa, Svårt hitta rätt personal och Svårt hitta riskkapital. För att hitta rätt personal krävs transporter. Många företag nöjda med lokala affärer, men många nya företag är ”bourne borderless”. De arbetar smart, med ny teknik och kräver fler möten för att klara av långdistansföretagande. Se på Åre som är fullt av sådana företag.

Två av våra tyngsta riksdagsledamöter var inbjudna för att kommentera detta; nämligen Anna Kinberg Batra, gruppledare för Moderaterna samt ordförande i Finansutskottet och Mikael Damberg, gruppledare för Socialdemokraterna. Det kändes i luften att det är ett valår i år och debatten mellan ledamöterna hettade emellanåt till – men gällande vikten av transporter och tillgänglighet var enigheten betydande.

Sverige är starkt, både stark ekonomi men även goda livsbetingelser i övrigt. Att kombinera öppenhet med ordning och reda i ekonomi är en framgångsfaktor, menade Anna Kinberg Batra.

– 522 mdr kr ska satsas på brister i underhåll i infrastruktur. Det är kanske inte så glammigt som OS, men vårt jobb som politiker är att ser till att det funkar, att man ska kunna ta sig hit. Underhåll, framkomlighet, tillgänglighet, öppenhet!

Mikael Damberg var å sin sida bekymrad för att Sverige nu tappar på viktiga exportmarknader, t ex i BRIC-länderna.

– Tillgängligheten är inte bra när Arlanda tappar mot Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Mer samverkan behövs. När det gäller direktförbindelser kan t ex utrikesförvaltningen göra sitt och ha en strategi för hela näringar. Vi vill se en mer expansiv politik för att marknadsföra Sverige och hjälpa svensk export. Det kan ha stor betydelse också för vilka direktlinjer vi får.

IMG_0780-505


DET GLOBALA FLYGET

IMG_0791-505

Konferensens key note speaker var Paul Steele, Senior Vice President – Member and External Relations, IATA.

– I år 100 års jubileum för det kommersiella flyget, från St Petersburg till Tampa i Florida. Vi har inte funnits så länge och det har hänt så mycket. I år kommer 3 miljarder att resa med flyg. Flyget är en ekonomisk motor. Flyget svarar för 3,5 procent av BNP globalt, 35 procent av värdet av all handel går med flyg, men vikten är väldigt liten. 61% av alla turister använder flyg. Små öar och avlägsna städer måste ha flygförbindelser för att ha turism.

Megacities var förut London och New York. Morgondagens megacities har ni inte hört talas om, sade Steele. De finns i Kina med 30 miljoner invånare år 2030. De kommer att behöva resa. Där finns enorm potential för tillväxt. Tillväxten kommer inte till Europa och USA. Den sker mellan Afrika och Sydamerika. Från Afrika till Asien. Mellan Kina och Afrika har flyget ökat 3 gånger från 2003-2010.

– Tillväxt är bra men inte nödvändigtvis enkel. Utmaning är att i en av världens mest reglerade marknader hantera detta. Det handlar om infrastruktur, att skapa mer plats i luften. Kina bygger 82 nya flygplatser. I Storbritannien har man pratat i 40 år om att bygga en ny landningsbana. Det behövs bättre regler – liberalisera ägande för att hantera olika områden. Holistisk syn på t ex gränskontroll mm.

IMG_0788-505

Utmaningar på miljöområdet måste också hanteras och är en ständigt aktuell fråga. Vi har uppnått mycket, men vi har en miljöpåverkan på 2 procent av CO2-utsläppen globalt. 2 procent är ett problem om tillväxten är så stor som vår. Löser vi inte detta kommer vi inte att kunna växa för att möte än större efterfrågan. Flyget är den enda globala industri som satt eget mål kring sin effektivitet, att öka den med 1,5 procent årligen fram från 2010. Ser man på nya flygplan från Boeing, Airbus, Bombardier m fl så är alla signifikant effektivare och tystare. Det stora är att vi kan flyga på annat än flygdiesel. Redan idag sker det 1500 flighter med biobränsle, menade Steele.

– Vi måste göra en decoupling mellan utsläpp och tillväxt. På medellång sikt kan flyget köpa CO2-rättigheter från andra branscher som har lägre kostnad för att minska utsläppen. Många skatter runt om i världen tas inte ut för att förbättra miljön. Vi som industri vill ha globala lösningar. Vi vill ha en flyglösning på klimatfrågan – inte en klimatlösning på flyget. Vi har stora utmaningar ja – men också goda möjligheter att hantera dem, avslutade Steele.

Ladda ner Paul Steeles presentation (pdf)


AVSLUTANDE ORD FRÅN SVENSKT FLYGS ORDFÖRANDE

IMG_0819-505

Niklas Nordström avslutade konferensen med att tacka alla som medverkat under eftermiddagen på olika sätt och var glad över det stora intresse som visats. Han fann det speciellt viktigt att de två största partierna i riksdagen gav besked om att satsa på flyget och på Arlanda och att båda ser kopplingen till industri, tillväxt och besöksnäring.

Bilder

Filmer

Anna Wilson, generalsekreterare Svenskt Flyg

Catharina Elmsäter Svärd, infrastrukturminister

Catharina Elmsäter Svärd, frågestund

Flygnäringen i siffror

Inrikesflyget

Svensk konkurrenskraft

Svensk flygindustri

Drivkraften att resa

Hur lyfter vi Sverige?

Flyget och miljön