Sverige inom räckhåll

Sverige är EUs till ytan tredje största land och även det som har längst mellan landsändarna. Bra flygförbindelser är en förutsättning för att människor ska kunna bo och arbeta i hela landet.

Vi är också allt mer beroende av internationell handel. Idag består ca 50 procent av Sveriges BNP av export, vilket är över genomsnittet för både EU och OECD-länderna.

En av de starkast växande näringarna i Sverige är turismen och vi har nu världens 19:e största turistintäkter enligt FN:s turistorgan.

Tillgängligheten är således en av våra största utmaningar. Tyvärr finns det tecken på att Sveriges tillgänglighet försämrats jämfört med tidigare år och allra tydligast blir det när vi jämför med våra grannländer.

Ladda ner publikationen