Bilder från lanseringen av den nya framtidsagendan

Den 25:e Juni lanserades den nya framtidsagendan för flyget med en mingelträff i Stockholm.

Framtidsagendan ”Så lyfter vi Sverige” är resultatet av en vision- och strategiprocess där både branschens aktörer och offentlig sektor varit delaktiga. Agendan innehåller offensiva förslag för förbättrad tillgänglighet och ökad tillväxt, långsiktig hållbarhet och stärkt flygteknisk forskning och innovation.

Läs mer om processen här:
www.svensktflyg.se/framtidsagendan

Ladda ner agendan här:
https://www.svensktflyg.se/wp-content/uploads/2014/06/salyftervisverige-final.pdf

 

Bilder: Harald Cavalli-Björkman