Bättre beredskap finns inom flyget i händelse av nytt vulkanutbrott på Island

Återigen får vi varningar från Island om risk för utbrott, den här gången gäller det vulkanen Bardarbungur. Om Vulkanen skulle få ett utbrott med spridning av vulkanaska finns idag en ny beredskap och riktlinjer för ansvar och agerande vid flygningar i sådana områden. Risken för så omfattande störningar i flygtrafiken som vi upplevde vid tidigare utbrott bedöms därför som mycket små, även vid ett nytt utbrott.

Efter vulkanutbrotten på Island 2010 och 2011, då moln med vulkanisk aska spreds över stora områden, har kunskapen om och beredskapen inför flygningar i områden med risk för vulkanaska utvecklats mycket. Det gäller allt från framtagandet av prognoser för spridning av vulkanaska och kunskap om hur motorer och flygplan som helhet påverkas av aska till hur flygoperatörerna ska hantera risker med vulkanaska.

Världsomspännande riktlinjer (via FN:s luftfartsorganisation ICAO) har tagits fram och de europeiska länderna har kommit fram till gemensamma sätt att hantera frågan.

Håll dig uppdaterad hos LFV Transportstyrelsen och Eurocontrol