Sverige alltmer inom räckhåll!

I mars 2016 börjar SAS flyga direkt till Los Angeles från Arlanda. Det innebär att Stockholm Arlanda Airport erhållit tretton nya interkontinentala förbindelser sedan 2013 vilket motsvarar en tillväxt med nära 70 procent.

Sverige är det land i Europa som har längst avstånd med en liten befolkning men också med ett mycket utvecklat flygplatssystem. Tillgänglighetskriteriet blir därför helt avgörande för att människor och företag i hela landet ska kunna mötas, arbeta, investera i företag runtom i Sverige. Flygtillgängligheten är på många håll en alltjämt en begränsande faktor som behöver förbättras.

Glädjande ser vi en fortsatt stark tillväxt av flygpassagerare, under andra kvartalet 2015 ökade antalet passagerare på de svenska flygplatserna med 2 procent och uppgick till drygt 9,2 miljoner. Ökningen med motsvarar i runda tal 185 000 fler passagerare. Av de drygt 9,2 miljoner passagerarna var drygt 1,9 miljoner inrikespassagerare och närmare 7,3 miljoner utrikes. Utrikestrafiken ökade med 2,6 procent medan antalet inrikes var nästan oförändrat.

I dag kommer över 20 000 människor att flyga inrikes i Sverige, till eller från möten, för att åka på semester, träffa familjen eller delta på en konferens. Anledningarna skiftar samtidigt som varje resa ger upphov till arbetstillfällen och intäkter till den ort de besöker. Varje dag spenderar dessa flygpassagerare över 215 miljoner kronor runt om i Sverige.

I dag skapas ca 103 000 jobb av flygnäringen och fam till 2030 beräknas utvecklingen av svensk flygtillgänglighet bidra med ytterligare 40.000 arbetstillfällen i hela Sverige, i tillägg till de 100.000 som skapas redan idag. Flygsektorn bidrar i sin tur med ytterligare 80.000 jobb. Utmaningen framåt handlar i grunden om välfärd och utveckling i hela Sverige.

Bild: Arlandas nya direktlinjer (Swedavia)
Arlandas direktlinjer