ACARE Success Stories

ACARE – Advisory Council for Aviation Research and Innovation in Europe, samlar representanter från hela den europeiska flygnäringen; flygindustrin, flygbolag, flygplatser ,flygtrafikledning, Europeiska kommissionen, medlemsstaterna, forskningsinstitut och den akademiska världen. Flyg är en erkänt avancerad tekniksektor och ger ett viktigt bidrag till EU: s konkurrenskraft. I Europa finns ca 450 flygbolag och 700 flygplatser som skapar 9 miljoner kvalificerade arbetstillfällen. Den europeiska flygsektorn bidrar med cirka 600 miljarder Euro till Europas BNP .

Målsättningen i ACARE är att vi gemensamt ska kunna möta samhällets behov av effektivare, säkrare och miljövänligare flygtransporter.
Och att Europa ska behålla ett globalt ledarskap inom flygteknik, stärka en konkurrenskraftig försörjningskedja inklusive små och
medelstora företag.

I dokumentet presenteras några av de prestationer som uppnåtts de senaste 15 åren sedan ACARE formerades.