GKN Aerospace levererar nyckel-komponenter till ny miljövänlig flygmotor

Bilden visar en av de detaljer, en Aft Rotating Frame, som GKN Aerospace i Trollhättan har levererat. Till höger står Lisa Falk, en av de som arbetat i projektet.

Bilden visar en av de detaljer, en Aft Rotating Frame, som GKN Aerospace i Trollhättan har levererat. Till höger står Lisa Falk, en av de som arbetat i projektet.

GKN Aerospace i Trollhättan har levererat två så kallade roterande strukturer till EU:s stora forskningsprogram som syftar till att utveckla en helt ny typ av flygmotor kallad propellerfläkt eller “Open rotor”, där målet är att sänka bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med 20%.

De roterande strukturerna fungerar som nav för två rader av propellrar som finns i bakre delen av motorn. Totalt kommer företaget att leverera 29 delar till de roterande strukturerna. Leveranserna avslutas nu i slutet av februari då motorn ska monteras ihop och därefter genomgå tester i tillverkaren Snecmas testcenter i Frankrike. Enligt tidsplanen kommer testprogrammet att avslutas under det här året.

Henrik Runnemalm, forskningschef på GKN Aerospace Engine Systems, kommenterar:

Utmaningen med att konstruera och tillverka roterande strukturer är att de är lika komplicerade som statiska strukturer i sin utformning, men därtill roterar. Det innebär att kvalitetskrav, spänningskoncentrationer, och belastningsvägar blir helt annorlunda än de som gäller för de nuvarande statiska delarna.

Vi har därför fått använda oss av ett antal helt nya teknologier för precisionstillverkning, bland annat nya svetsnings- och bearbetningstekniker för att kunna producera dessa.
Genom hela utvecklingsprogrammet har GKN arbetat i nära samarbete med Produktionstekniskt Centrum, PTC, på Innovatum i Trollhättan, och även med ett antal mycket specialiserade småföretag i regionen, säger Runnemalm.

Open Rotor-projektet är ett av Clean Sky:s SAGE-program (Sustainable and Green Engines), ett program som till hälften finansieras av EU och till hälften av de medverkande parterna. Syftet med SAGE är att minska bränsleförbrukning och utsläpp genom mer effektiva flygmotorer.