Välkommen att fira klimatavtalet CORSIA med oss!

Det har skrivits flyghistoria – vi har äntligen ett klimatavtal genom FN/ICAO!

I mitten av oktober enades världens länder om ett globalt klimatavtal för flyg kallat CORSIA Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation.

Förhandlingar har pågått i flera år och för första gången i historien har en hel sektor enats om ett globalt styrmedel för att hantera klimatpåverkan.

Eftersom flyget per definition är en global bransch måste flygets klimatpåverkan i största möjliga utsträckning hanteras i en global kontext. Färdplanen innebär bland annat att flygets utsläpp inte kommer att överstiga 2020 års nivå och vara halverade i absoluta tal till 2050. Detta är ett mål som ligger i linje med de utsläpp som kan tillåtas för flyget för att nå FN:s utsläppsmål 2050.

I ljuset av detta beslut samt att vi ingår i EU-ETS vore införandet av nationell flygskatt ett symbolpolitiskt misstag utan någon som helst klimatnytta, men med stora samhällskostnader. Nu måste vi sluta upp kring det globala systemet och se till att det blir ett verkningsfullt system som levererar riktig klimatnytta.

Vi är extra glada att Ingrid Cherfils, luftfartsdirektör Transportstyrelsen är med oss för att berätta om förhandlingen och avtalet som slutits.

Vi bjuder på dryck och tilltugg.

Välkommen att fira CORSIA med oss!

 

Plats: Sergels Torg 12, hos Miltton Labs, våning 12, Stockholm
Tid: Torsdagen den 10 november 16.30 – 18.30
Anmälan till: info@svensktflyg.se