Anna Wilson kommenterar regeringens flygstrategi

– Regeringens flygstrategi visar goda ambitioner för flygets utveckling, men man talar med kluven tunga. Å ena sidan betonar man flygets betydelse för jobben, export, turism och utvecklingskraft i hela landet. Å andra sidan vill man införa en flygskatt som slår direkt mot dessa områden, och som är helt verkningslös för att minska flygets klimatpåverkan. Man häpnar, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Läs regeringens flygstrategi här >