Remisseminarium om flygskatten den 8 februari

 

Den 30 november 2016 presenterades utredningsförslaget om en ny svensk skatt på flygresor. Fram till den 1 mars 2017 är förslaget ute på remiss. Tills dess har alla som vill möjlighet att lämna sina synpunkter.

Onsdagen den 8 februari bjöd Svenskt Flyg och Stockholms Handelskammare in till ett remisseminarium om flygskatten. Under seminariet belystes utredningens förslag ur flera olika perspektiv, från klimat till tillgänglighet och konkurrenskraft. Vilka konsekvenser får en nationell flygskatt? Hur flyger vi hållbart? Vad kan vi lära oss av andra EU-länder?

Under ledning av tidigare infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd diskuterade företrädare och experter från såväl flygnäringen som andra branscher dessa frågor. Bland deltagarna återfanns exempelvis Maria Sunér Fleming (Svenskt Näringsliv), Charlotte Holmbergh Jacobsson (Norwegian), Hans Ollongren och Lars Andersen Resare (SAS), Anna Hag (Visita), Charlotte Fantoli (IATA – International Air Transport Association), Emma Sandjö (BRAflyg), Peter Larsson (Svenska Regionala Flygplatser), Fredrik Sand (Stockholms Handelskammare), Mattias Goldmann (Fores) mfl.

Läs utredningsförslaget här.

 

Ladda ner presentationer från seminariet:

Charlotte Fantolis presentation: ”En svensk flygskatt”

Anna Wilsons presentation: ”Rätt väg till ett hållbart flyg”

 

Tid: 8 februari 2017, 09.00 – 11.00
Registrering kl. 08.30. Seminariet börjar kl. 09.00.
Plats: Stockholms Handelskammare
Brunnsgatan 2, Stockholm (karta)

Program

Inledning, kort beskrivning av direktiv och utredningCatharina E. Svärd
Anna Wilson
Flygnäring och flygskattenHans Ollongren, SAS
Charlotte H. Jacobsson, Norwegian
Emma Sandsjö, BRAflyg
Kort paus
Inspel från ForesMattias Goldman, Fores
Internationell erfarenhet av flygskatter samt
IATA-analys av det svenska förslaget

Charlotte Fantoni, IATA
Tillgänglighet och konkurrenskraft
Konsekvenser för näringsliv och regioner/regionala flygplatser
Anna Hag, Visita
Fredrik Sand, Chamber
Peter Larsson, SRF
Miljö- och klimatperspektivet
Leder förslaget till önskat utfall – minskade klimatutsläpp?
Vägen mot ett hållbart flyg, nationell och global nivå.
Lars Andersen Resare, SAS
Maria Sunér Flemming, SN
Josefine Sundström, författare
Sammanfattning och diskussionCatharina E. Svärd
Anna Wilson
m.fl.