Lunchseminarium 16 mars: Flygbiobränsle och flygets klimatarbete

Svenskt Flyg och Stockholms Handelskammare bjuder in till ett lunchseminarium om flygets klimatarbete och biobränsle.

Under 2016 flög 46 miljoner människor från svenska flygplatser. För att möta tillväxten och minska utsläppen har flygnäringen satt i gång ett intensivt klimatarbete och en gemensam global färdplan.

Utvecklingen av biobränsle för flyget är sannolikt det som snabbast kan bidra till målet att göra flyget hållbart och är därför en högaktuell fråga för flygnäringen.

Under seminariet släpps även en rapport om möjligheterna för svenskt inrikesflyg att flyga på biobränsle.

Diskussionspunkter: 

  • Vad kan flygnäringen lära av bilbranschens miljöarbete?
  • Hur arbetar flygbranschen med klimat- och bränslefrågor i andra länder?
  • Kan vi skapa en efterfrågan för biobränsle? Finns en betalningsvilja hos resenärerna?
  • Hur kan staten på ett konstruktivt sätt stödja ett klimatvänligt flyg?

 

Datum och tid: Torsdagen den 16 mars, kl. 12.00 – 13.00
Plats: Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

 

Program

12:00 - 12:05   Maria Rankka, Stockholms Handelskammare
 
  Inledning
12:05 - 12:15   Lars Andersen Resare, SAS   Flygets nationella klimatarbete och klimatmålen 2050
 
12:15 - 12:20   Josefin Strömberg, rapportförfattare om flygbiobränsle
 
  SWOT-analys av flygbiobränsle samt genomgång av arbetet för flygbiobränsle i andra länder
12:20 - 12:30   Gustav Melin, Svebio
 
  Morgondagens leverantörer av biobränsle
12:30 - 12:40   Louise Goding, rapportförfattare

Suvi Häkkinen, Swedavia
 
  Finns betalningsvilja hos resenärerna?
12:40 - 12:55   Jessica Rosencrantz, trafikpolitisk talesperson m

Rickard Larsson, flygpolitisk talesperson s
 
  Hur kan staten stödja ett klimatvänligt flyg?
12:55 - 13:00   Maria Rankka, Stockholms Handelskammare   Avslutning