Lagrådet kritisk till flygskatten

Den 7 juni lämnade regeringen ett förslag om ny flygskatt till Lagrådet, detta trots massiv kritik från myndigheter, kommuner, regioner och näringsliv. Nu sällar sig även Lagrådet till de kritiska rösterna och pekar på att både motiv och analys saknas i förslaget.

Lagrådsremissen är det sista steget innan regeringen kan lämna ett skarpt förslag till riksdagen om en ny flygskatt. Men enligt Lagrådets mening bör förslaget omformas, detta eftersom regeringens egen analys är knapp och att ”det ofta [är] mycket svårt att få en klar uppfattning om vilka närmare skäl regeringen har för de avvägningar som görs” (s. 2). Framför allt lyfter Lagrådet fram att regeringen inte motiverar varför man bortsett från remissinstansernas invändningar och gått vidare med det utredningsförslag som kritiserats för att ha minimal klimateffekt, men som samtidigt slår hårt mot tillgänglighet, sysselsättning och konkurrenskraft i Sverige.

– Lagrådets yttrande sätter fingret på vad som varit uppenbart länge, nämligen att regeringen inte kan motivera införandet av en flygskatt. Klimateffekten är minimal och skatten får negativa konsekvenser för flera mål på andra politikområden. Det är svårt att få ihop, även för regeringen, säger Anna Wilson, generalsekreterare för Svenskt Flyg.

Hela Lagrådets yttrande går att läsa här.