Update, november 2017

Se fler nyhetsbrev och prenumerera här >

Förändringar på Svenskt Flyg – Ny generalsekreterare

Den 27 november tillträder Henrik Littorin som tillförordnad generalsekreterare i Föreningen Svenskt Flyg. Henrik arbetar i dagsläget som senioranalytiker på Swedavia och har femton års erfarenhet av analysarbete inom flygbranschen. Henrik Littorin nås på 0734-331998 samt info@svensktflyg.se.

Anna Wilson, Svenskt Flygs generalsekreterare sedan 2011 har tillträtt tjänsten som Head of Public & Regulatory Affairs på SAS (anna.wilson@sas.se).

Oppositionens budgetmotioner – kritiska till flygskatten

Den 20 september presenterade regeringen sin höstbudget med ett förslag på en svensk nationell flygskatt – detta trots att förslaget saknar stöd från en majoritet i riksdagen. Samtliga Allianspartier och Sverigedemokraterna är nämligen negativa till införandet av flygskatten. Det tydliggör partierna i sina enskilda budgetmotioner som presenterades under första veckan i oktober.

Allianspartiernas budgetmotioner delar en gemensam inledning vari regeringen kritiseras för att ha ”försenat centrala infrastrukturprojekt, samt öppnat upp för nedläggningar av regionala och stadsnära flygplatser, åtgärder som riskerar att få långtgående negativa konsekvenser för tillväxten i hela Sverige”. I de enskilda budgetmotionerna tar partierna tydlig ställning mot förslaget om flygskatt:

  • Moderaterna tar tydlig ställning mot flygskatten och exkluderar, explicit, skatteintäkterna från skatten under budgetposten ”Nej till införande av en nationell flygskatt”.
  • Centerpartiet skriver att ”regeringens omvändning i frågan bekräftar att Centerpartiets kritik mot flygskatten har varit riktig och att dess negativa konsekvenser för Sverige är omfattande. En flygskatt som tvingar fram subventioner i andra änden är ingen effektiv klimatpolitik”.
  • Liberalerna skriver att ”flygskatten bör avvisas” trots att ”skattenivåerna sänkts jämfört med vad som ursprungligen aviserats”.
  • Kristdemokraterna ”tillbakavisar regeringens förslag om införandet av flygskatt. I enlighet med detta [tillbakavisas] också regeringens försök att kompensera regionala flygplatser för införandet av denna skatt”.
  • Sverigedemokraterna kritiserar skatten ur flera aspekter och skriver ”Flygskatten är med andra ord inte alls en kostnadseffektiv skatt.

– Oppositionspartiernas kritik mot flygskatten befäster återigen bilden av att förslaget saknar stöd från en majoritet i riksdagen. Samtidigt som det är glädjande att se ett stort stöd mot flygskatten kan man inte sluta förvånas av regeringens beslut att gå vidare med detta uppenbart skadliga förslag, säger Niklas Nordström, ordförande Svenskt Flyg.

Regeringen aviserar utredning om biobränsle

Redan innan sommaren kom de första indikationerna på att regeringen planerade att tillsätta en statlig utredning för att se över användandet och utvecklingen av biobränslen inom flyget. Beslutet offentliggjordes dock först i regeringens höstbudget vari den tilltänkta utredningen nu aviserats.

– Regeringen vill uppmuntra användandet av biobränslen inom flyget. Därför tillsätter regeringen en utredning för att analysera om det behövs styrmedel för att öka andelen förnybara bränslen, skriver regeringen i budgetproposition.

Svenskt Flyg välkomnar utredningen även om den skapar en del frågetecken.

– Varför kom flygskatten först och utredningen sedan? Det borde ju vara tvärtom. Flygbolagen tar redan ett stort ansvar och investerar i nya bränslesnåla motorer och gör försök med biobränsle. Det ska vi uppmuntra, men skatten kommer att försena den omställning som branschen redan håller på med. Jag hoppas också att flygbranschen blir delaktig i utredningen, säger Niklas Nordström, Svenskt Flyg.

Regeringen har formellt sett inte tillsatt utredningen varför ingen utredare ännu utsetts. Inte heller har en officiell tidplan för utredningsuppdraget presenterats.

Regeringens budget går att hitta här.

Se fler nyhetsbrev och prenumerera här >