Svenskt Flygs ordförande kommenterar kritiken från miljöministern

I Dagens Nyheter intervjuas miljöministern Karolina Skog och går till hårt angrepp på flyget i Sverige och vår generalsekreterare Henrik Littorin. Jag finner detta agerande ovärdigt en minister för Sveriges regering och jag häpnar över den nivå som en ledande företrädare för vårt land uttalar sig. Det är ingen tvekan om att flyget har ett stort ansvar för att minska klimatpåverkan. Det är en kritisk fråga för vår bransch och vårt klimat. Därför har vi inom det svenska flyget bland annat gjort följande de senaste åren:

  • Tagit initiativ till en Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige med målet om ett helt fossilfritt flyg.
  • Årligen investerat miljardbelopp i nya flygplan som kraftigt minskar utsläppen.
  • Samlat flygrelaterad spetsforskning i det strategiska innovationsprogrammet Innovair.
  • Varit med och enats om ett globalt mål att halvera flygets utsläpp i absoluta tal till 2050.

Som alla kan se både gör flygbranschen insatser och vill göra mer för att vi ska bli ett mer klimatvänligt transportmedel. Men vi kan inte göra det i en konflikt med vår egen regering. Vi måste ha stöd av och samarbeta med vår regering och olika myndigheter. Det vi ser nu är att olika företrädare för myndigheter och forskning skapar egna sätt att räkna och mäta på som inte är gängse internationellt. Att detta stöds av miljöministern är minst sagt oroväckande.

Jag som ordförande reagerar också starkt på att en minister går till angrepp på enskilda medlemmar i vår förening. I Sverige hyllar vi såväl yttrandefrihet som föreningsfrihet. Jag skulle avråda en minister från att uttala sig som miljöministern nu gjort. Det är allvarligt om enskilda företrädare, företag och myndigheter ska åläggas munkavle av en ledande politiker. Det om något är att gå i Donald Trumps fotspår.

Jag utgår från att det som nu återges i Dagens Nyheter är ett olyckligt felsteg som snart korrigeras. Klimatfrågan är för viktig för att en minister och regering ska ha en politisk konflikt med en av de viktigaste branscherna i Sverige. Genom ömsesidig respekt och god ton framöver hoppas jag att vi gemensamt ska kunna fortsätta att utveckla hållbarhetsarbetet inom luftfarten. Flyget är, givet Sveriges placering och geografi, helt avgörande för att människor, företag och föreningsliv ska kunna resa och för att vi ska kunna ha en relation till omvärlden.

Niklas Nordström
Ordförande Svenskt Flyg