Premiär för elflyg i Sverige

Den 5:e juni samlades ett sextiotal personer på Bromma Stockholm Airport för att vara med när det för första gången flögs elflygplan i Sverige. Flygplanet var en Pipistrel Alpha Electro. Det används redan idag som skolflygplan i flera länder. Med flygtid på över en timme per laddning, närmast nollutsläpp av koldioxid, kraftigt reducerat ljud och en elkostnad på under 20 kr per flygtimme så innebär denna typ av flygplan flera vinster.

– Man måste börja någonstans och det pågår redan ett flertal stora projekt som handlar om elflygplan som ska kunna användas inom reguljärflyget. Efter en provtur med elflygplanet är jag ännu mer övertygad om att det här är en mycket viktig pusselbit för ett hållbart flyg i framtiden, säger Henrik Littorin, tf generalsekreterare i Svenskt Flyg.

Närmast ljudlöst lättade elflygplanet från marken. Bakom premiärflygningen låg projektet Ecoflight.se www.ecoflight.se som i första hand arbetar med att få till en elektrifiering av allmänflyget i Sverige. Elflyget har dock betydande potential även inom det reguljära flyget. Amerikanska tillverkaren Zunum, delägt av Boeing, ligger t.ex. bakom ett större tvåmotorigt elhybridflygplan som kan ta upp till 12 passagerare och ha en räckvidd på över 150 mil. Zunum har redan en order på 100 flygplan med planerad leveransstart 2022. I nästa steg pågår utvecklingen av flygplan med upp till 100 säten och 200 mils räckvidd. Med tanke på att majoriteten av alla flygningar i världen är kortare än två timmar är potentialen mycket stor för denna typ av flygplan.

– I kombination med fossilfria bränslen, kraftig energieffektivisering och effektivare sätt att flyga och att nyttja luftrummet så har elflygplan en central roll i framtidens hållbara flygande. Nu hoppas jag att regeringen är beredda att sätta upp ett offensivt mål kring omfattningen av elflyg i Sverige under den närmaste 20-årsperioden, säger Henrik Littorin.