Skall elitidrotten i Sverige begränsas till storstäderna i framtiden?

Elitidrotten och dess förutsättningar är ett av flera talande exempel för flygets betydelse för Sverige, som en del av den infrastruktur, som i ett avlångt och glesbefolkat land möjliggör möten och utbyten utan att behöva vara borta i flera dagar.

I den klimatdebatt som först det senaste kan man få intrycket att ett minskat flygande är det viktigaste vi kan göra för att komma till rätta med klimatutmaningen. I mätningar ser man att de politiker, lobbyister och media som driver den tesen också lyckats bra i sin påverkan av allmänheten där många nu tror att flyget är den största utsläpparen av Co2, när flyget står för 2,6% av människans koldioxidutsläpp. Det här betyder inte att klimatfrågan inte är oerhört viktig för flyget. Vi skall och tar vår del av ansvaret, det inte minst som en del av regeringen initiativ fossilfritt Sverige 2045. Vi är tom ambitiösare än de flesta branscher när vi säger att vi skall gå före med inrikesflyget och vara fossilfria redan till 2030.  Vägen dit går via lokalproducerat biobränsle, hybridteknik och så småningom eldrift. Ett bra exempel på hur vi tagit nästa steg på vår väg mot fossilfrihet är nu i sommar när biobränsle från USA med ’’bara’’ drygt 70% fossilfrihet, pga den långa sjötransporten, ersatts med 100 ton biobränsle från den finska skogen med 85% fossilfrihet hos både svenska flygbolag och flygplatser. Med svenskt biobränsle så bör vi snart klara 90-95% fossilfrihet!

Att vi blir utmanade i klimatdebatten har jag inget emot och det sporrar oss och aktörerna i branschen på vår resa mot fossilfrihet. Men när debatten inte baseras på fakta gör man varken konsumenter, allmänhet  eller klimatet någon tjänst. Ser vi effekten av flygskam och en en föga fakta baserad debatt, så ser vi att det är främst inrikesflyget som påverkas. Det är den del av flyget som inte växt sedan mitten av åttiotalet trots mycket kraftig befolkningsökning, ett flyg som har mycket liten höghöjdseffekt pga att stora delar av inrikesflyget går på en lägre höjd. Men det är här debatten slår och påverkan blir allra störst i form av linjer som helt försvunnit eller minskat antal frekvenser och mindre konkurrens.

I klimatdebatten får man dock ofta intrycket att inrikesflyget inte behövs och att man lika gärna kan ta tåget i stället. Man ser inte flyget som en del av vår kollektivtrafik och en viktig del av vår infrastruktur, där järnväg, sjöfart, vägtrafik och flyg samverkar för att ge människor i hela landet någorlunda lika förutsättningar vare sig det gäller privatpersoner, näringslivet eller idrotten.

Just idrotten och elitidrottare, där de flertalet har ett jobb att sköta och en familj man vill hinna träffa vid sidan av träningar och tävlingar är ett bra exempel för hur viktigt flyget är. Är det realistiskt att när Piteå möter Kristianstad i damallsvenskan i fotboll, eller när Jämtland möter Borås i svenska basketligan att spelarna skall resa i 3 dagar? Hur många orkar och när finns elitidrotten i så fall bara kvar i storstadsregionerna? Finns det inte flyg mellan Stockholm och Kristianstad eller mellan Stockholm och Göteborg så finns det inte heller något flyg mellan Norrland och dessa orter. SAS, BRA och Norwegians flyglinjer hänger ihop lika mycket som järnvägsnätet gör. Bara det att konkurrensen och antalet bolag nu minskar på ett antal inrikeslinjer blir en kostnadsmässig katastrof för idrotten ute i landet och försämrar möjligheten att konkurrera på någorlunda lika villkor med storstadsklubbarna.  När vi nyligen såg Östersunds damlag i basket tacka nej till avancemang till högsta ligan så är resekostnaderna en viktig orsak. Den utvecklingen kommer att eskalera ytterligare i höst när antalet flygfrekvenser till och från Östersund minskar rejält.

Exemplet gäller även för näringslivet utanför Storstäderna, där det finns en hög andel mindre och mellanstora företag. Det är tillgänglighet som är motorn i den lokala tillväxten och ger företagaren ute i landet någorlunda lika förutsättningar som i storstaden. Klimatfrågan är viktig, men hållbarhetsfrågorna i ett vidare perspektiv är också viktiga och får inte tappas bort på vägen. Ökar klyftorna mellan landsort och storstad, så kommer urbaniseringen också att drivas på ännu snabbare vilket troligen är än sämre ur ett klimatperspektiv.  Allt detta gäller ju inte bara inrikesflyget, utan lika mycket en framgångsrik idrottsnation och ett exportberoende näringslivs möjligheter att från hela landet via storstadsflygplatserna kunna ta sig snabbt och smidigt ut i världen.

Låt oss vara stolta över vad flyget gjort och gör för hela Sverige och för dess idrott, näringsliv och privatpersoner och låt oss fortsätta kämpa för att det är utsläppen och inte flyget som skall minska.

 
Christian Clemens