Aktuellt brentoljepris

Det höga oljepriset är en viktig förklaring till den minskad lönsamheten för flygnäringen. I december 2011 var prognosen för brentoljan 2012, $ 99/barrel. Det genomsnittliga priset i år  närmar $ 120 och prognosen för året ligger nu på  $ 115. Bränslekostnaden blir då  34% av den genomsnittliga driftskostnaden och flygbolagen har fått bränsleprishöjningar med ca 213 miljarder dollar. Politiska spänningar i Gulfregionen ökar risken för betydligt högre oljepriser, konsekvenserna kan bli stora för industrin framöver.

Ett antal kommentatorer har pekat på ett scenario där en upptrappning av krisen i Iran kan leda till en stängning av Hormuzsundet som skulle skära av viktiga leveransvägar för olja. I detta scenario skulle priset  gå upp till $ 150/barrel för Brentoljan före  halvårsskiftet, och års snittet ligga på i genomsnitt $ 135. I ett sådant scenario skulle den globala BNP-tillväxten sjunka till 1,7%, och flygbranschen står inför förluster på över 5 miljarder dollar.