Sverige inom räckhåll goes Almedalen!

Sverige inom räckhåll goes Almedalen

När: Tisdag 2 juli 2013 kl 13:30 – 16:30 med efterföljande mingel
Var: Clarion Hotell (Parkering) Strandgatan 6, Visby

Under en eftermiddag med högt tempo och många olika perspektiv behandlades flygnäringens roll i samhället.

I fokus låg de utmaningar och möjligheter Sverige står inför och hur flyget hänger ihop med dessa.

För att kombinera spets med bredd varvades panelsamtal med korta faktapass och ”heta stolen”-övningar med beslutsfattare och näringslivstoppar.

Hur ser trenderna och tendenserna ut för flygnäringen – är Sverige inom räckhåll? Många bedömare har identifierat turistnäringen som en viktig faktor för att vi ska ta oss ur den globala finanskrisen, men hur pass rustade är vi i Europa och Sverige – är turismen inom räckhåll? Hur skulle ett framtida luftfartspolitiskt manifest kunna se ut, och varför är ett sådant viktigt?  Är flygnäringen inom räckhåll?

Näringslivet och ansvariga politiker mötte flygnäringens främsta företrädare och experter under ”Sverige inom räckhåll goes Almedalen”. 

 

Tid    ProgrampunktMedverkande
13:00 – 13:30Lunch i Swedavias tält
13:30 – 13:40
Inledning och välkomna

Sverige inom räckhåll goes Almedalen
Anna Wilson,
Svenskt Flyg
13:40 – 13:50Fakta:
Omvärldsutblick: Trender och tendenser i flyget.

Är Sverige inom räckhåll?
Henrik Littorin, Swedavia
13:50 – 14:35
Sverige inom Räckhåll – hur säkrar vi tillgänglighet och konkurrenskraft?

Panelsamtal om hela Sveriges konkurrenskraft. Sverige är ingen isolerad ö utan måste verka över hela världen. Vi är ett av världens mest exportberoende länder och vi är helt beroende av den globala marknaden för vårt välstånd. Hur påverkar vår tillgänglighet näringsliv, jobb, urbanisering och utbildning? Vilka hot och möjligheter finns? Vad behöver göras för att Sverige inte ska missa flighten till framtidens tillväxt?
Malin Sahlén, projektledare, samhällsekonomiska frågor, Timbro
Suzanne Svensson, riksdagsledamot (S) i trafikutskottet med ansvar för flygfrågor
Fredrik Johansson, analys- och policychef, Stockholms Handelskammare
Edward Riedl, riksdagsledamot (M) med ansvar för flygfrågor
Thomas Mattsson, regionchef för Kronoberg, Företagarna
Eva Östling, VD, Visita
14:35 – 14:45Heta Stolen - Sex snabba frågor till en av flygnäringens
mäktigaste personer
Rickard Gustafson, VD, SAS
14:45 – 14:55Fakta:
Turism inom Räckhåll – Flygets roll för svensk turistnäring
Henrik Littorin, Swedavia
15:00 – 15:30Turism inom Räckhåll – Hur blir Sverige ett attraktivt besöksland?

Panelsamtal om Sverige som besöksland. I många länder är turismen en basindustri och en viktig del av näringslivet, tack vare målriktade satsningar. I Sverige har dock turismnäringen börjat stagnera. Vad händer? Vilka faktorer påverkar turismen - hur skulle t ex en flygskatt påverka? Har vi missat att checka in på något nytt område där vi skulle kunna ligga i framkant? Vilka konkreta åtgärder krävs för att bryta trenden?
Olle Wästberg, tidigare generalkonsul i New York
Sofia Wollman, VD, Inspiration Gotland AB
Janne Lundin, VD, Rese-och turistnäringen i Sverige (RTS)
Ossian Stiernstrand, utvecklingschef, Göteborg & Co
15:30 – 15:40Heta Stolen – Sex snabba frågor till en av Sveriges tyngsta beslutsfattareHåkan Ekengren, statssekreterare, Näringsdepartementet
15:40 – 15:50Fakta:
Ett manifest för en nationell luftfartsstrategi
Henrik Littorin, Swedavia
15:50 – 16:30
Flygnäringen inom räckhåll – En nationell luftfartspolitik för framtiden

Panelsamtal om flygnäringens framtid. Ledande profiler inom Svenskt Flyg diskuterar utmaningar och möjligheter. Vilka verktyg behöver flygnäringen för att klara den globala konkurrensen och framtidens miljökrav? Vad krävs från politiskt håll och vad kan flyget klara själv?
Torborg Chetkovich, Swedavia
Rickard Gustafson, SAS/flygbranschen
Peter Larsson, SRF
Niklas Nordström, ordförande, Svenskt Flyg
Jan Germundsson, stabschef Saab Aeronautics
Robert Limmergård, Director, CSR and Public Affairs, GKN Aerospace Sweden
Ingela Bendrot, statssekreterare,
Näringsdepartementet,
infrastruktur kommenterar diskussionen.
16:30Tack för idag! Niklas Nordström, ordförande, Svenskt Flyg
...efterföljande mingel.