Flygplatsernas hållbarhetsarbete


 
Läs mer om Swedavias hållbarhetsarbete »


 
Projektet Grön Flygplats syftar till att energieffektivisera och minska koldioxidutsläppen från flygplatsernas egen verksamhet. Det ska också vara möjligt för flygbolagen att tanka fossilfritt flygbränsle och ladda elflyg efterhand som den tekniska utvecklingen går framåt.
 
Läs mer om Grön Flygplats »


 
Skellefteå har initierat utvecklingsprogrammet ELIS (Elektrifierad Luftfart i Skellefteå) som syftar till att snabba på kommersialiseringen av eldriven luftfart. En av världens hållbaraste pilotutbildningar har också etablerats i Skellefteå.
 
Läs mer om Skellefteå Airports hållbarhetsarbete »