Swedavias hållbarhetsarbete

Swedavia upphandlar hållbart flygbränsle för de egna tjänsteresorna sedan 2016 och sedan 2019 tillsammans med offentliga sektorn och näringslivet. Swedavia var först ut i världen med att visa att det fossilfria flygbränslet kan transporteras i de befintliga logistikkedjorna och därmed utan behov av ny infrastruktur.

Swedavia erbjuder ett incentiveprogram för hållbart flygbränsle för flygbolagen. Swedavia går in med 50 procent av kostnaden som flygbolagen har för det hållbara flygbränslet. Kravet är att bränslet skall tankas på någon av Swedavias tio flygplatser.

Swedavia har satt upp ett strategiskt mål om att 5 procent hållbart flygbränsle ska tankas på svenska flygplatser 2025. Detta är ett mål som legat till grund för reduktionspliktens nivåer.
Swedavia införde klimatstyrande avgifter under 2021.

Swedavia har under de senaste åren fortsatt arbetet med effektivare flygvägar och gröna inflygningar tillsammans med LFV. Gröna inflygningar är flygningar där flygplanen “glidflyger” rakaste vägen från flyghöjd ner mot landning.

Swedavia nådde under 2020 ett mål om fossilfrihet i den flygplatsverksamhet som bolaget har i egen regi. Swedavia satsar nu på att engagera andra aktörer runt och inom flygplatserna att också bli fossilfria så att hela flygplatserna på sikt ska bli fossilfria.

Swedavia inför ett incentiveprogram för HVO100 under 2021 för att främja övergången till HVO100 från fossil diesel.

Läs mer på Swedavias webbplats »