Optimeringar av flygplansflottan

Optimeringar av flygplansflottan för att minimera utsläppen

Flygbolag på den svenska marknaden har arbetat intensivt och gjort betydande investeringar för att fasa in nya flygplanstyper med minsta möjliga bränsleförbrukning.

SAS har på kort tid ställt om flygplansflottan som nu är på god väg att enbart bestå av moderna och mer bränsleeffektiva flygplan. Flygbolagets nya A320neo och A321neo från Airbus förbrukar 15-18 procent mindre bränsle jämfört med modellerna de ersätter och bolagets nya A350 från samma leverantör förbrukar 30 procent mindre bränsle än A340, som de ersätter. Det innebär att koldioxidutsläppen minskar i motsvarande grad och att övriga klimatpåverkande utsläpp också minskas. Ytterligare en fördel med de nya flygplansmodellerna är att även bullret minskar.

BRA har fasat ut jetflygplanen och flyger sedan ett par år uteslutande med turbopropflygplanet ATR som är ett av de mest bränslesnåla passagerflygplan som finns. Jämfört med de jetflygplan de ersatt är utsläppen upp till 40 procent lägre per passagerare.

Viktbesparingar minskar utsläppen

SAS investeringar i en ny flygplansflotta innebär också flygplan som väger mindre vilket bidrar till lägre bränsleförbrukning. Det nya Airbus 320neo har exempelvis lättare material i mattorna på golvet och i tyget på stolarna. Mängder av olika åtgärder gör att SAS minskat vikten med drygt 2,5 ton på hel flygplansflottan.

SAS Cargo har börjat använda containrar som väger 20 % mindre än de som användes tidigare. Bara det innebär att SAS släpper ut över 13 000 ton mindre koldioxid under en femårsperiod.