FAIR

FAIR är ett svensk-finskt projekt med det övergripande målet att ta fram en metodik för en snabb och effektiv kommersialisering av eldrivet regionalflyg i Kvarkenregionen. I projektet ingår inga tekniska lösningar eller investeringar utan fokus är att ta fram underlag så att regionen snabbt ska kunna realisera potentialen för samhällsutveckling som finns i den nya tekniken.

Målsättningen är att skapa synergier med andra elflygsprojekt för att tillsammans öka kunskapen om elflygets möjligheter, men också att snabba på implementeringen av regionala elflyg och initiera gränsöverskridande innovationsprocesser i relation till detta.

Projektet omfattar tre olika arbetspaket. I det första ska det göras en marknadsanalys och en beskrivning av de regionala effekterna. I det andra ska riktlinjer dras upp för de åtgärder som behöver genomföras för att en tidig implementering av elflyg ska bli möjlig i regionen. Här ska även olika finansieringsmodeller tas fram. I det tredje ska nya tjänster, produkter och affärsmodeller utvecklas i en innovationsprocess för att skapa mervärde av den nya teknologin både inom den privata och den offentliga sektorn.

Läs mer på FAIR:s webbplats »