Flygskatt – en samhällsekonomisk analys

Publiceringsdatum: 2015-11-05
Sidor: 81
ISBN:

Denna analys från WSP behandlar luftfartens betydelse för samhällsekonomin och redogör för konsekvenserna för Sverige med en flygskatt och vad erfarenheterna är från andra länder. Vilken påverkan har luftfarten på klimatet och är skatter den bästa lösningen?

 

 

 

 

 

 
Ladda ner presentationen av Johan Ericson från Almedalen 2015 här

Ladda ner en uppdaterad analys av flygskattens ekonomiska konsekvenser

 
Slutsatser från analysen:

– Den estimerade effekten av införandet av en flygskatt i Sverige ger relativt stora utslag. Totalt sett förväntas antalet passagerare att minska med mellan 0,9 och 1,5 miljoner.

– Denna förlust av passagerare skulle i sin tur leda till att ca 5000-10000 jobb går förlorade samt att Sveriges ekonomi går miste om BNP-förluster på upp till 5,4 miljarder kronor under år ett.

– Andra internationella analyser som gjort konstaterar likande slutsatser. Nederländerna införde flygskatt 2008, men avskaffade den ett år senare, då Schiphol förlorade 1,4 miljoner passagerare och landets BNP minskade med 11 miljarder SEK. Det totala antalet resenärer minskade dock inte, man valde istället att flyga från närliggande flygplatser i Belgien eller Tyskland istället.

– I en brittisk analys av flygskatt i Storbritannien, konstaterade man att utsläppen från flyget hade ökat, på grund av annat konsumtionsmönster och när man tittade på turister, så konstaterades att det blev inte färre flygningar och minskade utsläpp – man flög helt enkelt bara till andra destinationer än Storbritannien. Utsläppen blev därmed oförändrade – men färre turistinkomster.

– Ett vanligt argument som lyfts i debatten är att ”flyget ska stå för sin kostnader”. WSP har tittat på de (internaliserande) skatter och avgifter som flyget och passagerarna betalar och jämfört med de kostnader som flyget orsakar i termer av bland annat, buller, utsläpp osv. WSP konstaterar att flyget betalar ca 14 900 kr i olika avgifter, samtidigt som den samhällsekonomiska kostnaden är ca 9 100 kr för samma resa. Med andra ord – så står flyget för långt mer än sina kostnader – trots att detta är det vanligaste argumentet för just en svensk flygskatt.

Vill du veta mer om konsekvenser av flygskatt – se även Svenskt Flygs analys från 2014
Flygskatt: En skatt på möten mellan människor