Policy Brief: Full fart framåt! Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utvecklingskraft

Publiceringsdatum: 2013-02-13
Sidor: 28
ISBN:

För att vi i Sverige överhuvudtaget ska kunna bedriva handel och för att få fler framgångsrika företag som både ger oss arbetstillfällen och välstånd krävs nya affärer. Affärer som skapas via personliga möten. Vår konkurrenskraft hänger på investeringar, nya idéer, forskning och innovationer. Globaliseringen kräver att vi måste röra på oss över hela världen, något som är omöjligt utan flyg. Tillgänglighet har en direkt koppling till tillväxt. Tyvärr har Sveriges närhet till omvärlden kontinuerligt försämrats sedan 2002 och för att vi inte ska tappa ännu mer krävs det att våra beslutsfattare vågar planera för framtidens infrastruktur. Detta visar rapporten Full fart framåt! Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utvecklingskraft skriven av Nima Sanandaji.

Som bland annat OECD vid flera tillfällen påpekat har svenska regeringar under senare tid konsekvent investerat för lite i all infrastruktur, vilket lett till en försämring av företagsklimatet. Det svenska näringslivet har hittills varit en vinnare när avstånden i världen har krympt, men riskerar nu att straffas när vår koppling mot omvärlden försämras. Konsekvenserna är betydelsefulla, för i potten ligger BNP-tillväxt, jobbskapande och produktivitetsförbättringar. Sverige har en plats på världskartan som är större än vår storlek i positiv bemärkelse. Det som är viktigt för Sverige som nation är att förstå vad som driver tillväxt. Öppenheten är ett nyckelord och vi måste behålla den mot omvärlden på alla plan.

Nima Sanandaji är samhällsdebattör och analytiker. Han är teknologiedoktor vid KTH och har författat åtta böcker om olika samhällsfrågor samt bidragit till två antologier.

Nima Sanandaji ‎nås på nima@sanandaji.se.‎