Kan flyget bida till att nå Sveriges klimatmål?

Svenskt flyg i Almedalen 2018

4/7 2018 13:00 – 13:55

Sverige ska vara världens första fossilfria välfärdsnation till 2045. För att klara av detta har svenskt flyg tagit fram färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige. I färdplanen finns mål om att alla inrikesflygningar ska vara fossilfria 2030 och allt flyg som lyfter från svenska flygplatser ska vara fossilfria 2045. I färdplanen lyfts ett antal åtgärder för att klara målet om en fossilfri flygsektor 2045.

Bland annat investeringsstöd för att riskdela vid investering i bioraffinaderier, mer medel till F&U, att det offentliga måste sätter upp en målbild och börja flyga på biodrivmedel (1/3 av alla inrikesflygresor är inom det offentliga) och ett bättre avgiftssystem som stimulerar flygbolagen att använda biodrivmedel.

Enligt Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, har flygbranschen satt upp ett ambitiöst men görbart mål. Omställningen går snabbare än beräknat och kommer skapa konkurrensfördelar för Sverige enligt Axelsson.

I det efterföljande panelsamtalet menade Anders Åkesson, Centerpartiet, och Rikard Larsson, Socialdemokraterna, båda ledamöter i riksdagens trafikutskott, att målsättningen om ett fossilfritt flyg är realistiska. Politiken kan hjälpa till via att stimulera flygbolag att använda biodrivmedel och investera i F&U samt ställa krav på biodrivmedel för offentliga flygresor.

Gustav Melin, VD på Svebio, menade att branschen står och stampar, eftersom den väntar på att ett regelverk ska komma till stånd för att den långsiktigt ska veta spelreglerna. Det finns många planer på att börja producera biodrivmedel av den svenska skogen, men det måste finnas tydlighet och långsiktighet i politiken för att företagen ska våga investera. Kvotplikt vore en bra start ansåg Melin.

Enligt Lars Andersen Resare, Head of Environment and på SAS, var problemet att det inte fanns någon produktion, de kan i dagsläget flyga på biodrivmedel men det finns ingen ekonomi i det.
Behövs en politik som bättre gynnas de som minskar utsläppen, inte straffar de som reser.

Anna Soltorp, hållbarhetschef på BRA menade att omställningen är väldigt kunddriven och att det därför vore bra om det offentliga ställde krav på biodrivmedel i offentliga tjänsteresor, eftersom det skulle skynda på omställningen mycket.