Organisation

 

Styrelse
Ordförande

Peter Larsson är ordförande under perioden juni till december 2022 då Christian Clemens är tjänstledig.

Vice Ordförande
Peter Larsson, Svenska Regionala Flygplatser

Ledamöter
Fredrik Elgh, Swedavia AB
Robert Hell, GKN Aerospace Engine Systems
Maria Wall Petrini adj, LFV
Mats Palmberg, Saab AB

Suppleanter
Robert Lindberg, Svenska Regionala Flygplatser
Robert Lundberg, GKN Aerospace Engine Systems
David Karlsson, Swedavia
Peter Engberg, Saab AB

Kansli
Ordförande
Christian Clemens
christian.clemens@svensktflyg.se

Generalsekreterare
Dag Waldenström
dag.waldenstrom@svensktflyg.se
Telefon 070 292 26 65

 

 

Om oss