Organisation

 

Styrelse
Ordförande

Niklas Nordström

Vice Ordförande
Hans Ollongren, Svenska FlygBranschen

Ledamöter
Linda Sjödin, Swedavia AB
Peter Larsson, SRF AB – Svenska Regionala Flygplatser
Hannes Carl Borg, GKN Aerospace Engine Systems
Elisabeth Lindgren, LFV
Mats Palmberg, Saab AB
Christian Clemens, Svenska FlygBranschen

Suppleanter
Anders Fred, Svenska FlygBranschen
Peder Grunditz, Swedavia AB
Karin Nyberg, Svenska FlygBranschen
Mari Torstensson,  Svenska Regionala Flygplatser
Robert Lundberg, GKN Aerospace Engine Systems
Dag Waldenström, Saab AB

Kansli
Ordförande
Niklas Nordström
niklas.nordstrom@lulea.se
Telefon 070 4973662

Tf Generalsekreterare
Henrik Littorin
henrik.littorin@svensktflyg.se
Telefon: 0734-331998

 

Om oss