Flygskatt: En skatt på möten mellan människor

Publiceringsdatum: 2014-07-29
Sidor: 7
ISBN:

Summan av tillgänglig erfarenhet och genomförda kostnadskalkyler pekar på att en svensk flygskatt skulle innebära betydande kostnader för både samhälle och stat med helt marginella effekter för klimatet. Ett beslut om flygskatt får inte vila på antaganden och illa underbyggda faktaunderlag utan bör utredas noga. Flygskatt måste dessutom vägas mot andra långt mer effektiva ekonomiska styrmedel och åtgärder för minskade utsläpp i hela samhället som undviker att försämra svensk konkurrenskraft.

Vi måste vara på det klara med vad en flygskatt faktiskt innebär. Det innebär en skatt på möten – möten som ger jobb, affärer, studier, nöje och kärlek. Har vi råd att betala flygskattens pris?