PM: Internationella erfarenheter av flygskatt

Publiceringsdatum: 2017-05-11
Sidor: 5
ISBN:

Regeringen meddelade i mitten av mars att man avser gå vidare med en ny svensk flygskatt, trots massiv remisskritik. Åtta av tio remissyttranden är kritiska mot skatten. Kommuner, regioner, myndigheter och företagare varnar för allvarliga negativa konsekvenser, och avfärdar skattens klimateffekt.

En del av utredningens uppdrag bestod i att analysera internationella erfarenheter av liknande flygskatter. Svenskt Flyg konstaterar att utredningen deskriptivt behandlar flygskatter i ett antal EU länder, men att analys och bedömningar saknas. I denna PM presenteras erfarenheter från sju andra länder som är relevanta för den svenska kontexten.