Svenskt Flyg i Almedalen 2018

Hur kan vi miljöoptimera befintlig flygteknik och vilka miljövinster kan det ge?

Tid: 3/7 2018 10.00 – 10.50
Plats: East Sweden Arena, vid Wisby Strands Veranda, Strandvägen 4

Flygets effekt på vårt klimat har debatterats hårt under året. Men vad gör flygbranschen i praktiken och hur mycket mer kan göras om man miljöoptimerar användningen av befintlig teknik? Paneldiskussion mellan flygbolag, piloter, forskare och myndigheter.

Se programmet här »
Läs en rapport från seminariet här »


Kan flyget bidra till att nå Sveriges klimatmål?

Tid: 4/7 2018, 13:00 – 13:55 (Gate Almedalen)
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

Om Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen behöver även flyget bidra. Som en del i initiativet ”Fossilfritt Sverige” visar flygbranschen hur allt inrikesflyg kan bli fossilfritt till 2030 och hur alla utrikesflygningar som startar i Sverige kan bli fossilfria till 2045.

Presentation av flygets färdplan samt av initiativet Fossilfritt Sverige vilket följs av en paneldiskussion mellan:

Niklas Nordström, ordförande, Svenskt Flyg
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Gustav Melin, vd, Svebio
Anders Åkesson, Talesperson för transportinfrastruktur och IT. Riksdagsledamot, Centerpartiet

Se programmet här »
Läs en rapport från seminariet här »


Kan vi göra Sverige till en permanent världsutställning för flyginnovation?

Tid: 4/7 2018 14:00 – 14:55 (Gate Almedalen)
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6

INNOVAIR är Sveriges nationella strategiska innovationsprogram för flyg. Hur kan det bidra till svenska exportframgångar och grönare flyg? Under denna timme presenteras exempel på svensk forskning och utveckling och hur den bidrar med ny teknik samt energieffektivisering i den globala flygplansflottan.
Presentationerna följs av en paneldiskussion mellan:

Henrik Littorin, tf generalsekreterare, Svenskt Flyg (moderator)
Tomas Grönstedt, Professor turbomachinery mechanics and maritime sciences fluid dynamics, Chalmers tekniska högskola
Rikard Larsson, Riksdagsledamot, Trafikutskottet, Nordiska Rådet, Socialdemokraterna
Peter Engberg, Head of Traffic Management, ordf. Aerospace Cluster Sweden, SAAB

Se programmet här »
Läs en rapport från seminariet här »